Logo

Zo stel je strategisch HR-beleid op

Zo stel je strategisch HR-beleid op

28 apr 2022
stappen naar hr strategie en doelen.png

De vertaalslag van de organisatiestrategie en organisatiedoelen naar HR-strategie en HR-doelen kan een uitdaging zijn. Met dit stappenplan geven we op eenvoudige wijze aan hoe je deze...

De vertaalslag van de organisatiestrategie en organisatiedoelen naar HR-strategie en HR-doelen kan een uitdaging zijn. Met dit stappenplan geven we op eenvoudige wijze aan hoe je deze vertaalslag kunt maken.

Bij het vertalen van de organisatiestrategie naar HR-strategie is een aantal stappen te onderscheiden. De eerste twee stappen – kennis van de strategie en de doelen van de eigen organisatie en het formuleren visie op HR – zijn voorwaardenscheppend; aan deze randvoorwaarden moet zijn voldaan voordat je daadwerkelijk kunt starten met het formuleren van beleid. Stap 3 t/m 5 helpen je bij het formuleren van het beleid.

Stap 1. Kennen van business, strategie en doelen van de eigen organisatie
Zorg dat je als HR de business, de strategie en de doelen kent van de eigen organisatie. Deze kennis is de basis voor het strategisch HR-beleid. HR maakt bij voorkeur deel uit van het proces waarin de organisatiestrategie geformuleerd wordt.

Stap 2. Formuleren visie op HR
Formuleer met de kennis van stap 1 een visie op HR.

 • Hoe wil de organisatie zich profileren richting (toekomstige) werknemers?
 • Welke rol vervult de afdeling HR?
 • Wat is de rol van het lijnmanagement?

Stap 3. Formuleren HR-strategie

 • Formuleer hoe de de interne organisatie (personeelsbestand, organisatiecultuur, enzovoort) haar doelen kan behalen.
 • Formuleer sterke en zwakke punten met behulp van een SWOT-analyse of kritische succesfactoren met het 7s model van McKinsey.
 • Formulier HR-thema’s vanuit deze analyse.

Stap 4. Vertaling HR-strategie naar HR-jaarplan/HR-actieplan
Stel SMART doelen op voor de korte termijn en vertaal deze in een HR-jaarplan en/of HR-actieplan.

Stap 5. Uitvoering en evaluatie

 • Zorg voor budget voor de uitvoering.
 • Evalueer periodiek.
 • Stel het plan bij, eventueel naar aanleiding van strategische wijzigingen.

Tip!

 • Zorg ervoor dat voldoende expertise aanwezig is binnen de HR-afdeling. Huur waar nodig ondersteuning in van inhoudelijk experts bij onderwerpen waar onvoldoende kennis over aanwezig is.
 • Huur eventueel (eenmalig) een adviseur in die de afdeling HR begeleidt bij het opstellen van het HR-beleid en het HR Jaarplan. Deze adviseur kan optreden als coach en sparringpartner

Onze partners