Logo

Wat is het gevolg van een foutje in een concurrentiebeding?

Wat is het gevolg van een foutje in een concurrentiebeding?

12 jun 2022
Niet vergeten in concurrentiebeding.png

In een concurrentiebeding is het woord “niet” vergeten, waardoor de tekst letterlijk weergeeft dat de werknemer bij concurrenten mag gaan werken. Wat nu? Waarschijnlijk is het de...

In een concurrentiebeding is het woord “niet” vergeten, waardoor de tekst letterlijk weergeeft dat de werknemer bij concurrenten mag gaan werken. Wat nu?

Waarschijnlijk is het de werknemer toegestaan om bij de concurrent te gaan werken. Een tijd geleden heeft een rechter over een soortgelijke kwestie geoordeeld. Hij oordeelde dat het concurrentiebeding letterlijk moest worden uitgelegd en dat de werknemer dus gewoon aan de slag kon gaan bij de concurrent.

De voornaamste reden die hij daarvoor gaf is dat een concurrentiebeding inbreuk maakt op de vrijheid van een werknemer om na zijn dienstverband te gaan werken waar hij wil gaan werken. Dat is ook de reden waarom een concurrentiebeding altijd schriftelijk en persoonlijk moet worden overeengekomen. Later is daar nog aan toegevoegd dat een concurrentiebeding in principe alleen overeengekomen kan worden met een vaste medewerker en alleen onder strikte voorwaarden met tijdelijke werknemers. Als je dan als werkgever een fout maakt in de tekst van een concurrentiebeding dat door jouzelf of onder jouw verantwoordelijkheid is opgesteld, dan geldt over het algemeen dat die fout voor jouw rekening komt.

Onze partners