Logo

5 vragen over de nieuwe regels voor studiekosten vanaf 1 augustus 2022

5 vragen over de nieuwe regels voor studiekosten vanaf 1 augustus 2022

13 jul 2022

Per 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Hoe zien de nieuwe regels rond scholingskosten eruit? 1. Welke scholingskosten moet de...

Per 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Hoe zien de nieuwe regels rond scholingskosten eruit?

1. Welke scholingskosten moet de werkgever voortaan op zich nemen?
Op grond van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden mag je als werkgever vanaf 1 augustus 2022 de kosten van bepaalde opleidingen en scholing niet meer verhalen op de werknemer. Het gaat dan om opleidingen die de werkgever verplicht is aan te bieden op grond van toepasselijk Unierecht, toepasselijk nationaal recht, een collectieve arbeidsovereenkomst, of een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, zoals opleidingen op het gebied van veiligheid of vakbekwaamheid.

2. Hoe bepaal je of de werkgever een specifieke opleiding moet vergoeden? 
Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om te bepalen of een specifieke opleiding (voortaan) door de werkgever vergoed moet worden. Daarvoor kun je de volgende richtlijnen hanteren;

Scholing die de werkgever nu al aan de werknemer moet aanbieden op grond van artikel 7:611a BW, valt straks onder de reikwijdte van het nieuwe tweede lid van artikel 7:611a BW (de werkgever moet die scholing kosteloos en onder werktijd aanbieden). Het gaat dan om scholing die -kort gezegd- noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie. Dit is ook het geval als de werknemer de opleiding moet volgen in het kader van een verbetertraject of herplaatsing.

3. Kun je de scholingskosten toch verhalen op de werknemer, als deze de opleiding niet afrondt? 
De werkgever mag de scholingskosten van verplichte opleidingen niet verhalen op de werknemer, ook niet als de werknemer de opleiding niet afrondt.

4. Mag je de scholingskosten wel van de transitievergoeding aftrekken? 
De kosten van opleidingen die verplicht zijn op grond van wet, cao, Europees recht of rechtspositieregelingen mogen niet worden verhaald op de werknemer en dus ook niet afgetrokken worden van de transitievergoeding.

5. Geldt de nieuwe wetgeving ook als een studiekostenbeding voor augustus 2022 is gesloten?
In de Memorie van toelichting op het wetsvoorstel staat dat de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vanaf 1 augustus 2022 onmiddellijke werking zal hebben. Het gevolg hiervan is dat een studiekostenbeding voor verplichte scholing onmiddellijk nietig is, oftewel niet meer geldt vanaf die datum.

Onze partners