Logo

In gesprek over Ageism

In gesprek over Ageism

10 okt 2022
Oudere werknemer.png

Leeftijdsdiscriminatie (ageism) is een van de vaakst voorkomende vormen van discriminatie waar Nederlanders mee te maken krijgen. Dit heeft nadelen voor de betrokkenen, maar ook voor de samenleving als geheel. Daarover wil Leyden Academy on Vitality and Ageing graag met je in gesprek gaan. Zij nodigen je van harte uit om op donderdag 8 december 2022, van 09.30-15.15 uur, in Leiden deel te nemen aan het interactieve seminar, waarin wetenschappelijke inhoudsdeskundigen colleges geven over (beeldvorming rondom) ouder worden.

In onze samenleving heersen over ouderen vaak stereotype beelden die geen recht doen aan de diversiteit van deze groep. Onze cultuur en (sociale) media versterken dit beeld. Ouderen worden gezien als vitale levensgenieters, type ‘Zwitserlevengevoel’ of als afhankelijke, zorgbehoevende en trage mensen. De werkelijkheid is heterogeen en genuanceerder. Dit blijkt onder meer uit onderzoek van onze wetenschappers dr. Josanne Huijg en dr. Jolanda Lindenberg. Onderzoek toont ook aan dat leeftijdsdiscriminatie een negatief effect kan hebben op de kansen van ouderen in de samenleving, op de arbeidsmarkt en op hun gezondheid en welbevinden. Alle reden dus om het beeld van ouderen te nuanceren en ons in te zetten voor leeftijdsvriendelijke taal en beeld.

Leyden Academy on Vitality and Ageing wil graag samen met jou en andere professionals een frisse blik werpen op thema’s die samenhangen met vergrijzing in onze samenleving. De kosten voor deelname bedragen 49,- euro (excl. btw), inclusief lunch en additionele literatuur. Hier vindt u informatie over het programma.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Jacqueline Leijs.

Onze partners