Logo

Hoe brengen studenten nieuwe kennis in je organisatie

Hoe brengen studenten nieuwe kennis in je organisatie

27 okt 2022
Fontys Hogeschool.jpg

De samenwerking tussen NVP en Fontys HRM en Toegepaste Psychologie biedt voor organisaties diverse samenwerkingsmogelijkheden vanuit de locatie Eindhoven en Tilburg. In dit artikel worden de mogelijkheden uitgelicht om samen met studenten te werken aan relevante HRM thema’s en hoe dat nieuwe inzichten en kennis in jouw organisatie kan brengen.

De studenten van de opleiding HRM en Toegepaste Psychologie gaan in bepaalde periodes met een specifiek thema aan de slag. Je kunt daar een bijdrage aan leveren bijvoorbeeld als gastdocent, maar de studenten kunnen ook met jouw vraagstuk aan de slag en nieuwe inzichten en oplossingen brengen op een voor jouw organisatie relevant vraagstuk.

Matching
Periode: 14 nov ’22 – 3 febr ’23
Doelgroep: propedeuse studenten HRM, duur 10 weken.
Op zoek naar: opdrachtgevers die een interessant matchingsvraagstuk hebben liggen. Tevens op zoek naar gastsprekers die de studenten op inspirerende wijze kunnen vertellen over het thema matching.

Ontwikkelen van Talent
Periode: 6 febr ’23 – 21 apr ’23
Doelgroep: propedeuse studenten, duur 10 weken.
Op zoek naar: non-profit organisaties die aan de slag willen met talentontwikkeling binnen hun organisatie.

Strategisch Opleiden & Performance Management 
Periode: 6 febr ’23 – 7 juli ’23
Doelgroep: 2e jaars HRM studenten, duur 20 weken.
Op zoek naar: voor deze integrale opdracht op zoek naar opdrachtgevers die interesse hebben in nieuwe inzichten en ideeën voor performance management en opleidingsbeleid binnen hun organisatie.

Stage en afstuderen
Periode: de 3e en 4e jaars HRM studenten hebben de mogelijkheid om 2x per jaar van start te kunnen gaan met stage of afstuderen (sept en febr).
Doelgroep: 3e en 4e jaars HRM studenten, duur 20 of 40 weken.
Op zoek naar: gedurende het hele studiejaar op zoek naar bedrijven die een HRM stage/afstudeerplek beschikbaar hebben. Neem gerust contact op voor meer informatie over de inhoud van de stages en de stagecriteria.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie ontvangen over de samenwerking met Fontys Hogeschool en de mogelijkheden, neem contact op met Emese Molnar van NVP Kring Noord Brabant via emese-molnar@outlook.com .

Ben jij enthousiast en wil je je aanmelden voor een van de praktijkgerichte activiteiten, neem contact dan op met Esther Tielen, www.fontys.nl/talentpunt.

 

Onze partners