Logo

Nieuwe website Leeroverzicht helpt zoeken naar opleiding

Nieuwe website Leeroverzicht helpt zoeken naar opleiding

28 okt 2022
Leeroverzicht.nl website.png

De nieuwe website Leeroverzicht biedt een compleet overzicht van scholing, van trainingen tot universitaire opleidingen.

De website Leeroverzicht biedt een onafhankelijk en zo compleet mogelijk overzicht van de beschikbare opleidingen in Nederland. Je vindt er alle soorten opleidingen: van praktijkleren, trainingen en cursussen tot hbo- en universitaire opleidingen. De website, een initiatief van de overheid, onderwijskoepels, werkgevers en werknemers, moet de zoektocht naar passende scholing simpeler maken.

Leerwerkloket

Wie met vragen blijft zitten over omscholing, bijscholing of leerwerktrajecten kan via de site doorklikken naar een van de 35 leerwerkloketten. Daar kunnen werkgevers en werknemers ook terecht voor loopbaanadvies. Een leerwerkloket is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, ROC’s en UWV.

Financiering en subsidies

Opleiden van werknemers brengt de nodige kosten mee. Werkgevers kunnen gebruikmaken van verschillende subsidieregelingen. Om er enkele te noemen:

  • Elke Nederlander kan een STAP-budget aanvragen om een opleiding uit het STAP-scholings­register te volgen. 
  • Opleidingskosten kunnen soms lager uitvallen door een beroep te doen op speciale fondsen voor opleiding en ontwikkeling van werknemers, de zogenaamde ‘ O&O-fondsen’.  
  • Via de O&O-fondsen kunnen werkgevers ook een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) verkrijgen. Het ESF is opgericht om op verschillende manieren de werkgelegenheid te stimuleren en integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen. 
  • Voor bepaalde groepen werknemers kunnen werkgevers gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren.
  • Tot en met 1 december 2022 kunnen werkgevers een subsidie aanvragen. Personeel om te scholen naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek. De subsidie bedraagt €3750 per instromer, mits de werkgever de helft co financiert.
  • Op de website van de SER staan diverse mogelijkheden voor kosteloos opleiden.
  • De overheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM-regeling). Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. 

Bron: XpertHR

Onze partners