Logo

Werkgevers willen thuiswerken beperken; is dat wel verstandig?

Werkgevers willen thuiswerken beperken; is dat wel verstandig?

14 dec 2022
thuiswerken als een verworven recht.jpg

De meeste werkgevers willen minder hybride werken, blijkt uit LinkedIn-onderzoek. Terwijl veel werknemers thuiswerken zijn gaan zien als een verworven recht.

Werkgevers stellen vaker regels op om flexibel werken aan banden te leggen, of overwegen dit te doen. 70% van de Nederlandse werkgevers zegt thuiswerken te gaan beperken of het aantal hybride functies terug te willen brengen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van LinkedIn onder bedrijven met meer dan duizend werknemers, waaronder honderd Nederlandse bedrijven.

Het belang van de werkgever botst met een groot deel van de werknemers. Zij vinden thuiswerken belangrijk en zien na de coronapandemie het thuiswerken vaak als een soort verworven recht. Bijna 80% van de huidige thuiswerkers wil na de pandemie veel vanuit huis blijven werken, zo onderzocht TNO. 'Thuiswerken is een belangrijke factor geworden op een concurrerende arbeidsmarkt', zegt ook adviesbureau adviesbureau Willis Tower Watson (WTW) naar aanleiding van een peiling. 'Een derde (35%) van degenen die op afstand willen werken maar niet de mogelijkheid daartoe hebben, zegt van baan te willen veranderen. Flexibel werken is nu de op drie na belangrijkste factor bij het aantrekken van talent.'

Recht op thuiswerken

De vraag is of de werkgever een werknemer mag verplichten om weer naar kantoor te komen. In principe kan dat. Als werkgever heb je een instructierecht. Dat betekent dat je als werkgever mag bepalen hoe en waar het werk wordt verricht. De instructies van de werkgever moeten wel redelijk zijn.

Een werknemer kan een verzoek om thuis te werken indienen bij de werkgever op grond van de Wet Flexibel Werken. Als werkgever moet je het verzoek overwegen en bespreken met de werknemer, voor je het afwijst. Je mag het verzoek afwijzen, mits je daarvoor een 'zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang' voor hebt. De afwijzing moet schriftelijk aan de werknemer worden meegedeeld.

De wet Werken waar je wilt, die ter behandeling in de Eerste Kamer ligt, maakt het werknemers makkelijker om een verzoek tot wijziging arbeidsplaats in te dienen. Maar het feit dat een werknemer thuis kon werken tijdens de coronacrisis niet hoeft te betekenen dat de werkgever een verzoek om thuis te werken moet inwilligen, zo benadrukken de initiatiefnemers.

Verstandig?

Volgens Martijn Hemming, oprichter van de Academie voor Arbeids­markt­communicatie, is 100% terugkeren naar kantoor zo'n beetje het onverstandigste wat werkgevers kunnen doen. 'Werknemers zijn verwend geraakt door corona. Ik hoor om me heen dat mensen hun baan opzeggen als ze drie of vier dagen op kantoor moeten werken. De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat op kantoor werken minder nodig is dan werd gedacht. Dankzij de vele digitale tools, die bijvoorbeeld zijn toegevoegd aan Teams, kan een heleboel werk nu ook prima vanuit huis gebeuren. We moeten overigens niet de groep vergeten die juist niet thuis willen werken, jonge mensen vaak en nieuwe medewerkers. Vraag je medewerkers vooral hoe zij het willen, vul niet te veel voor hen in.'

Belangrijke arbeidsvoorwaarde

Hemminga adviseert werkgevers om als ze een beleid hebben van bijvoorbeeld vier dagen op kantoor werken, ze dat duidelijk omschrijven in de vacatures. Nu mist die informatie nog vaak, terwijl het mogen thuiswerken volgens hem een belangrijke arbeidsvoorwaarde is geworden.

Afspraken over thuiswerken

Nu thuiswerken zo gewoon is geworden, is het is verstandig om daarover afspraken te maken en die vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Een belangrijk HR-aandachtspunt zijn de arboverplichtingen die het thuiswerken meebrengt. Wanneer medewerkers zich allemaal op andere locaties bevinden, vereist dat ook goede communicatie.

Bron: XpertHR

 

Onze partners