Logo

Duidelijkere regels voor beoordeling arbeidsrelaties op komst

Duidelijkere regels voor beoordeling arbeidsrelaties op komst

2 jan 2023
Arbeidsrelaties.jpg

De regels rondom het werken met zelfstandigen worden aangescherpt. De regering wil zo zorgen voor een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen en meer duidelijkheid bieden over de aard van arbeidsrelaties, schrijft de regering in de Kamerbrief Werken met en als zelfstandigen.

Is sprake van inbedding in de organisatie?

Allereerst wordt het onderscheid tussen werken ‘in dienst van’ en het werken als zelfstandig ondernemer duidelijker gemaakt in de wetgeving. Hiervoor gaat artikel 7:610 BW op de schop. Het kabinet wil vastleggen dat werken 'in dienst van' een werkgever niet alleen aan de orde is bij materieel gezag (het geven van instructies ten aanzien van het werk), maar ook bij ‘organisatorische inbedding in de organisatie’. Tegelijkertijd zal het ook uitmaken of er sprake is van ‘zelfstandig ondernemerschap’. Dit is een belangrijke indicatie dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De drie hoofdelementen (materieel gezag, inbedding van het werk en zelfstandig ondernemerschap) zullen voortaan de open norm van ‘werken in dienst van’ richting gaan geven. Ook zal bij een bepaald uurtarief worden vermoed dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit rechtsvermoeden is vooral gericht op werkenden met een minder goede onderhandelingspositie. De elementen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Een internetconsultatie over de wetswijziging zal in de zomer van 2023 plaatsvinden. Als de wijziging door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, zal de wijziging in 2025 ingaan.

Handhaving uiterlijk 2025 weer opgepakt

Op dit moment worden arbeidsrelaties maar beperkt beoordeeld voor de loonheffingen, namelijk binnen de kaders van het handhavingsmoratorium. Het kabinet wil de handhaving versterken en het moratorium uiterlijk per 2025 stopzetten.

Om het werken als zelfstandige en met zelfstandigen op de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken, wil de regering zelfstandigen vanaf 2025 verplichten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Begin 2023 zal dit wetsvoorstel door de regering verder worden uitgewerkt. Ook wordt de zelfstandigenaftrek in stappen verlaagd, van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt uitgefaseerd.

Bron: XpertHR

Onze partners