Logo

STAP-subsidie: voorrang voor scholing gericht op kansrijke beroepen

STAP-subsidie: voorrang voor scholing gericht op kansrijke beroepen

2 jan 2023
Stapbudget.png

De STAP-regeling wordt verder aangescherpt zodat mensen scholing kiezen waarmee zij hun arbeidsmarktpositie echt verbeteren.

Ook zal misbruik en oneigenlijk gebruik strenger worden aangepakt. Nu worden er volgens het kabinet in het scholingsregister cursussen aangeboden met een ‘hobbymatig’ karakter of zijn de opleidingen meer gericht op persoonlijk gewin. Ook bieden opleiders cadeaus of snoepreisjes aan of wordt geadverteerd met ‘gratis’ opleidingen. Het komt ook voor dat niet subsidiabele activiteiten worden opgevoerd, zoals loopbaanscans, coaching en scholing met verblijf in een buitenlandse accommodatie.

De Toetsingskamer controleert daarom de opleidingen in het scholingsregister. Al 2.700 opleidingen zijn naar aanleiding hiervan door de opleiders verwijderd. Op 1 november is een wijzigingsregeling in werking gegaan waarin duidelijker is aangegeven wanneer een opleiding ‘marktconform en arbeidsmarktgericht is’. Daarin wordt nog eens benadrukt dat opleidingen met voordelen voor aanvragers (zoals de cadeaus en snoepreisjes) van de STAP-regeling zijn uitgesloten. Bekeken wordt of het adverteren met zogenoemde 'gratis' opleidingen juridisch kan worden begrensd.

Systeem van keurmerken verder aangescherpt

Daarnaast wordt de kwaliteit en arbeidsmarktgerichtheid van het opleidingsaanbod in het scholingsregister verbeterd door een aantal maatregelen. De keurmerken NRTO en CEDEO moeten voortaan ook kwaliteit en inhoud van opleidingen gaan beoordelen. Opleiders moeten onderbouwen dat hun opleidingen voldoen aan de voorwaarden van de STAP-regeling. Is een opleiding al geregistreerd, dan moet de opleider dit verklaren. Het aantal keurmerken dat toegang tot het scholingsregister heeft, wordt vanaf 2023 uitgebreid.

De regering kijkt verder naar verrijking van het scholingsregister om het scholingsaanbod evenwichtiger en diverser te maken. Opleidingen van publieke opleiders (mbo, hbo, wo) moeten ook in het register komen. Een deel van de publieke opleiders is automatisch gekoppeld aan het register. Eind 2022 komt de directe geautomatiseerde koppeling ook voor universiteiten en hogescholen beschikbaar.

Een kleine groep opleiders blijkt met een aantal (grotendeels online) opleidingen beslag te leggen op een groot deel van de STAP-subsidie. De regering vraagt zich af of mensen zo een opleiding krijgen waarmee zij hun arbeidsmarktpositie echt versterken. Vanaf begin 2023 wordt daarom het aantal subsidies per opleiding beperkt. Daar komt ook nog bij dat de prijzen van sommige opleidingen soms sterk verhoogd zijn. De regering laat momenteel onderzoek doen naar deze prijsverhogingen (uitkomst begin 2023).

Scholing voor baan in zorg, ict, techniek en onderwijs krijgt voorrang

Met het actieplan Groene en Digitale banen moedigt de overheid mensen al aan om te kiezen voor scholing gericht op kansrijke beroepen. Om dit te versterken, wordt bekeken of door de overheid erkende opleidingen en branche-opleidingen in het onderwijs, de zorg, ICT en techniek met voorrang in aanmerking kunnen komen voor een STAP-budget.

Het kabinet stelt in 2023 een speciaal scholingsbudget beschikbaar voor mensen die weinig opleiding hebben genoten (volgens het principe van publiek bekostigd onderwijs, de zogenaamde ‘leerrechten’). In 2023 zal het eerste deel van de middelen als onderdeel in de STAP-regeling beschikbaar komen voor mensen die maximaal een mbo-4 diploma hebben. Op die manier maken deze mensen meer kans om het STAP-budget te ontvangen.

EVC-trajecten kunnen nog niet worden gefinancierd met de STAP-subsidie. Dit wordt uitgesteld. Voor 1 januari 2023 zal een overbruggingsregeling worden gepubliceerd. Vanaf 1 juli 2023 wordt het mogelijk om meerjarige opleidingen te betalen met het STAP-budget. Voor degenen die nu al met een meerjarige opleiding willen beginnen, kan STAP-budget wel voor het eerste jaar of voor aparte scholingsactiviteiten worden aangevraagd.

Wat doe je als HR of leidinggevende met het STAP-budget?

Werkenden en werkzoekenden kunnen het STAP-budget aanvragen via het STAP-portaal van UWV (per persoon maximaal één maal per jaar). Met de subsidie kunnen zij een opleiding, cursus of training betalen. De opleiding moet wel zijn opgenomen in het scholingsregister.

Als HR-medewerker of leidinggevende kun je de werknemer tijdens loopbaan- en ontwikkel gesprekken wijzen op de mogelijkheden van het STAP-budget. Je kunt de werknemer vervolgens zelf een keuze laten maken, maar het is ook mogelijk om de werknemer hierin te begeleiden en te kijken of de scholingsplannen aansluiten bij de ontwikkelmogelijkheden binnen of buiten het bedrijf.

De aanvraagperioden voor het STAP-budget in 2023 zien er als volgt uit:

  • 28 februari 2023 t/m 30 april 2023
  • 1 mei 2023 t/m 2 juli 2023
  • 3 juli 2023 t/m 3 september 2023
  • 4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
  • 1 november 2023 t/m 31 december 2023

STAP-subsidie kan alleen per aanvraagtijdvak worden aangevraagd en het budget is snel op. Dit zorgt ervoor dat mensen gefrustreerd raken en afhaken. Het aanvraagproces wordt daarom medio 2023 aangepast.


Bron: XpertHR

Onze partners