Logo

Whitepaper: Medezeggenschap, van traditioneel naar eigentijds

Whitepaper: Medezeggenschap, van traditioneel naar eigentijds

20 jan 2023
Medezeggenschap OR.png

HR heeft op verschillende niveaus raakvlakken met de medezeggenschap. Zowel op inhoudelijke thema’s, als gesprekspartner van de OR en als experts wanneer het gaat om het organiseren van medewerkersparticipatie in bredere zin.

Sonja Kroeke-van der Wiel van VEM (voor effectieve medezeggenschap) helpt HR- Professionals op weg een verandering in de medezeggenschap tot stand te brengen. Van traditioneel naar eigentijds en wendbaar. Want in de praktijk ziet zij dat de traditionele medezeggenschap niet meer past. De wereld is veranderd en dat vraagt iets anders van organisaties. En daarmee ook van de medezeggenschap.

Whitepaper

Juist HR kan in deze verandering een belangrijke rol in vervullen. Daarvoor is een andere kijk op medezeggenschap voor nodig. Kroeke-van der Wiel geeft je in dit whitepaper een aantal inzichten waardoor het mogelijk is voor HR professionals de eerste stappen te zetten naar een eigentijdse, wendbare medezeggenschap.

Ook voor HR-Professionals die in organisaties werken waar nog geen OR is, is dit whitepaper relevant, omdat dit white paper ook van toepassing is op medewerkersparticipatie in bredere zin.

Eigentijds medezeggenschap

Na het lezen van dit whitepaper weet je dat medezeggenschap niet traditioneel hoeft te zijn. Dat er mogelijkheden zijn om de medezeggenschap passend te maken, wendbaar, eigentijds. Als een waardevol onderdeel van de bedrijfsvoering. Het vliegwielmodel met de 4 V’s helpt je met de eerste stappen: inventariseer, analyseer en bedenk voorstellen die je binnen jouw rol kunt doen en kunt oppakken. Pro-actief, vanuit nieuw leiderschap. Want een eigentijdse medezeggenschap vraagt ook een eigentijdse invulling van HR.

Download whitepaper

Onze partners