Logo

Grote bedrijven moeten rapporteren over diversiteit in de top

Grote bedrijven moeten rapporteren over diversiteit in de top

3 feb 2023
Diversiteit in de top.png

In 2023 moeten grote bedrijven voor het eerst rapporteren over diversiteit in de top.

Dit vloeit voort uit de Wet ingroeiquotum en wettelijke streefcijfers die in 2021 in werking is gegaan. Deze wet moet zorgen voor een evenwichtigere man-vrouwverhouding in topfuncties bij grote bedrijven. Met de wet is uitvoering gegeven aan het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling.

Ingroeiquotum en streefcijfers diversiteit

De wet bevat een aantal verplichtingen voor grote ondernemingen. Ten eerste moet de man-vrouwverhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen groeien naar ten minste een derde van het aantal mannen en een derde van het aantal vrouwen.

Daarnaast zijn grote naamloze en besloten vennootschappen verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. De bedrijven moeten jaarlijks rapporteren over het zelf opgelegde streefcijfer, de m/v-samenstelling van de rvb, rvc en de subtop, en over de maatregelen die zij nemen om de doelstelling te halen.

Diversiteitsportaal SER

Voor het rapporteren van de gegevens heeft de SER een digitaal diversiteitsportaal ontwikkeld. In januari 2023 hebben de bedrijven een brief ontvangen met inlogcodes waarmee ze de gegevens jaarlijks digitaal kunnen rapporteren. De bedrijven zijn verplicht te rapporteren over streefcijfers en de man-vrouwverhouding in de (sub)top over boekjaar 2022. Het doorgeven van de gegevens over 2021 is ook mogelijk, maar niet verplicht.

Op het niet halen van de streefcijfers staat geen sanctie. Maar de jaarlijkse openbaarmaking op de SER-website moet bedrijven extra aanmoedigen om te zorgen voor een betere man-vrouwverhouding in de top en subtop.

Bron: XpertHR 

Onze partners