Logo

Opnieuw hoger ziekteverzuim in vierde kwartaal 2022

Opnieuw hoger ziekteverzuim in vierde kwartaal 2022

31 mrt 2023
Ziekteverzuim.png

Het ziekteverzuim blijft stijgen. De sector zorg & welzijn noteert wederom de hoogste cijfers.

Het verzuimpercentage steeg in het laatste kwartaal van 2022 naar 5,6%, in 2021 lag dat percentage nog op 5,4%. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoogste verzuim in de zorgsector

De gezondheids- en welzijnszorg noteerde het hoogste percentage ziekteverzuim (8%). In de verpleging, verzorging en thuiszorg lag dit op 9,3%. In bijna elke tak in deze branche steeg het ziekteverzuim. Alleen in de jeugdzorg daalde het percentage met 0,1%. 

Wettelijke plicht

Voor een werkgever is het lonend om het psychisch ziekteverzuim terug te dringen. Buiten dat is het ook een wettelijke plicht. De Arbowet schrijft voor dat een werkgever regelmatig onderzoeken laat uitvoeren naar de stand van de arbeidsomstandigheden in de eigen organisatie. Zo verplicht de Arbowet het opstellen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Bij een preventief verzuimbeleid past een manier van RI&E uitvoeren die er op gericht is om daadwerkelijk de arboknelpunten op te sporen en aan te pakken.

RI&E

In de RI&E beoordeel je in een aantal verschillende werkdrukbronnen die binnen de organisatie of sector van belang zijn. Denk aan:

 • de inhoud van het werk
 • de hoeveelheid werk
 • werktempo
 • werk- en rusttijden
 • contact met leidinggevenden, collega’s en externen
 • werk-privébalans
 • emotioneel belastend werk
 • bereikbaarheid door digitalisering
 • rust- en herstelmogelijkheden
 • ingrijpende gebeurtenissen (zoals bedrijfsongevallen)

De RI&E moet laten zien:

 • welke groepen werknemers of functies risico lopen op een te hoge werkdruk
 • waar en wanneer dat risico zich vooral voordoet

Zelfinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op haar website een ‘zelfinspectietool’ waarin je als werkgever kunt zien of je als werkgever voldoet aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken.

Bron: XpertHR

Onze partners