Logo

20 mei 2023 - International HR day: Shaping the new future

20 mei 2023 - International HR day: Shaping the new future

24 apr 2023
IHRD23-Twitter-1600X800px-v3A.jpg

Het is de rol van de HR-Professional om het voortouw te nemen in het verbeteren van  het werkklimaat en waar nodig hiervoor veranderingstrajecten in te zetten en niet te vervallen in traditionele denk- en werkwijzen. Met het thema "Shaping the new future" werken we samen met het bedrijfsleven aan een toekomst die inclusief, flexibel, participatief en productief is en die gunstig is voor werknemers, goed is voor organisaties en bijdraagt aan de samenleving als geheel.

Positieve invloed op het leven van mensen en op de bedrijfsprestaties

International HR day erkent en viert hoe HR en het bedrijfsleven een positieve invloed hebben op het leven van mensen en op de bedrijfsprestaties. Wij gebruiken onze professionele expertise om organisaties te beïnvloeden en in staat te stellen duurzame doelen te bereiken en individuen te ontwikkelen en te ondersteunen. Terwijl wereldwijd werknemers de voortdurende onrust in de wereld doorstaan, ondersteunen wij mensen bij het opbouwen van hoge prestaties en welzijn, en bij het behalen van bedrijfsdoelstellingen.

En daar mogen we als HR-Professionals best TROTS op zijn.

In 2023 laten wij met deze vier pijlers zien hoe wij de toekomst vormgeven:

  1. Het is bewezen dat een cultuur van elkaar vertrouwen resultaten oplevert. Vertrouwen wordt ontwikkeld door voortdurende investeringen en inspanningen. Als onderdeel van het opbouwen van goed presterende organisaties stimuleren wij onze organisaties en leidinggevenden om het vertrouwen van werknemers te winnen door medeleven, authentiek leiderschap, en werkzekerheid.
  2. Gelijkheid, diversiteit en inclusie zijn de essentie van een goede werkplek. Eerlijk loon en de juiste rechten, volledig gerespecteerd worden, als individu behandeld worden en de kans krijgen om inspraak te hebben, zijn van fundamenteel belang om werknemers met respect te behandelen. Wij sporen leiders en managers aan om inclusieve werkplekken te creëren waar iedereen het gevoel heeft erbij te horen en optimaal te kunnen presteren.
  3. Welzijn staat centraal bij het behoud van personeel. Door veranderende werkpatronen en een de zich steeds verder ontwikkelende technologie is de manier van werken meer gefragmenteerd en is er een minder persoonlijke band dan vroeger. Welzijn en evenwicht tussen werk en privéleven zijn essentieel om een goed werkklimaat te bieden, hoge prestaties en productiviteit te ondersteunen, inclusieve werkmethoden te ontwikkelen en individuen te helpen zich te ontplooien.
  4. Duurzaam werk betekent dat banen zo worden ingericht dat deze de prestaties, autonomie en controle van de werknemers maximaliseren. Werknemers krijgen kansen om hun vaardigheden te ontwikkelen en hun productiviteit te verbeteren en zijn daardoor beter inzetbaar.

International HR day – 20 MEI

Laten we ons op de Internationale HR-dag opnieuw inzetten voor het bevorderen van de beginselen van welzijn, vertrouwen, duurzaam werk en gelijkheid, diversiteit en inclusie om een meer rechtvaardige en inclusieve wereld voor iedereen te creëren.

Deel in aanloop naar 20 mei waar je als HR-Professional individueel of met je team trots op bent. Wat doe jij om de toekomst vorm te geven?

KLIK HIER voor onze acties op LinkedIn
#internationalHRday

Download hier de International HR day e-mail handtekening
en promoot daarmee International HR day onder al jouw e-mails.

Gebruik bij jouw promotie het Logo van Internaional HR day,
bijvoorbeeld op gebakjes voor jouw team.
Download logo hoog

Download logo smal

Bekijk ook deze video en zie waarom we International HR day vieren!


EAPM WEBINAR: 'The Future of Work is Changing: are you?'  - 16 mei

In aanloop naar International HR day 2023 biedt EAPM HR-Professionals wereldwijd een gratis webinar aan met sprekers uit Cyprus, IJsland, Litouwen, Noorwegen en Turkije over deze vier onderwerpen:

  1. Vertrouwen - Herdís Pála Pálsdóttir
  2. Welzijn - Dainius Baltrušaitis
  3. Gelijkheid/diversiteit/inclusie - Cleo Papadopoulou
  4. Duurzaam werk - Evrim Kuran

Tijdens de Q&A krijg je de mogelijkheid om jouw vragen rechtstreeks aan het panel te stellen.

Een mooie manier om niet alleen inspiratie op te doen voor de komende week waarin we met z’n allen HR in het zonnetje zetten, maar ook om te horen hoe HR wereldwijd met deze thema’s omgaat. Ben jij er ook bij?
Klik hier voor meer informatie

Over International HR day

- Het doel van de International HR day is erkenning te geven aan de manier waarop HR waarde toevoegt, en mensen en organisaties verbindt. Het erkent en viert de bijdrage die HR levert aan mensen, organisaties en de samenleving. Het viert hoe we de toekomst van werk vormgeven, ten gunste van iedereen.

- International HR day is een dag die steeds populairder wordt en internationaal wordt gevierd, startend in Australië aan het begin van de dag en reizend over de continenten naar Amerika.

- International HR day  krijgt internationale aandacht en wordt erkend op nationaal niveau, door de media, binnen bedrijven en door individuen. Viering en plezier staan centraal in de geest van de dag.

- International HR werd op 20 mei 2019 geïntroduceerd door de European Association for People Management. Elk jaar komen professionele HR-verenigingen in vele landen samen om inzichten en expertise te delen en gemeenschappelijke HR- en bedrijfskwesties aan te pakken.


EAPM International HR day 2023

Wat kun jíj doen om de nieuwe toekomst in 2023 vorm te geven?

Onze partners