Logo

Richtlijn werk-privé balans herzien

Richtlijn werk-privé balans herzien

1 mei 2023
Prive-werk balans.png

Als werkgever moet je beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Het zorgen voor een goede balans tussen werk en privé is daar een onderdeel van.

Een verstoorde werk-privébalans kan tot ziekte en uitval leiden. De afgelopen jaren is het thuiswerken, maar ook de mantelzorg toegenomen. Samen met de krapte op de arbeidsmarkt heeft dit invloed op de werk-privébalans. Daarom heeft de Nederlandse vereniging van arbeids- en bedrijfsgeneeskunde de Richtlijn de richtlijn Werk-privébalans uit 2013 herzien.

In de herziene richtlijn vind je onder meer:

  • welke onderwerpen ten aanzien van werk-privébalans in de RI&E thuis horen;
  • hoe je werk-privébalans opneemt in het PAGO/PMO;
  • welke preventieve organisatorische maatregelen geadviseerd kunnen worden;
  • welke adviezen er zijn voor individuele werkenden;
  • hoe je kunt adviseren over preventieve maatregelen voor thuiswerkers.

Bij de richtlijn is ook een achtergronddocument verschenen. In dit document wordt onder andere uitgelegd wat wordt verstaan onder een verstoorde werk-privébalans, bijvoorbeeld als een werknemer stress op het werk heeft en hier ’s avonds nog over piekert, of steeds meer overuren maakt. Beschreven wordt hoe werknemers een goede werk-privébalans kunnen behouden of krijgen, maar ook welke interventies effectief zijn om een goede werk-privébalans te bewerkstelligen bij thuiswerkers.

EU-Richtlijn werk-privé balans

In 2022 is een Europese richtlijn over werk-privé balans in werking getreden. De richtlijn beoogt de arbeidsparticipatie van vrouwen en het opnemen van verlof in verband met familie en flexibele werkregelingen te stimuleren. Als gevolg daarvan hebben ouders in 2022 onder meer recht gekregen op betaald ouderschapsverlof.

Bron: XpertHR 

Onze partners