Logo

Voorjaarsnota 2023: maatregelen die HR raken

Voorjaarsnota 2023: maatregelen die HR raken

9 mei 2023
Tweede kamer.jpg

In de Voorjaarsnota staan enkele maatregelen die relevant zijn voor HR. Hieronder vind je een overzicht. 

In het kader van bezuinigingen voert de regering een aantal kostenbesparende maatregelen in.  

Stap-subsidie afgeschaft in 2024 

Ten eerste schaft het kabinet de scholingssubsidie STAP vanaf 2024 af. Deze subsidie is per 1 maart 2022 ingevoerd als onderdeel van het programma Leven Lang Ontwikkelen. Met dit programma wil de regering bereiken dat in 2030 meer dan 60% van de volwassenen scholing volgt. Het kabinet had € 1,2 miljard beschikbaar gesteld om invulling te geven aan het programma en een deel van het geld zou naar de STAP-subsidie gaan. Het is niet bekend of en welk alternatief de regering in gedachten heeft om de doelen van Leven Lang Ontwikkelen te realiseren. 

LKV voor ouderen afgeschaft per 2026 

Ook het loonkostenvoordeel (LKV) voor ouderen zal per 2026 worden afgeschaft. De doelmatigheid van het LKV-ouderen is volgens de regering beperkt. Omdat de Belastingdienst de LKV-bedragen uitbetaalt in het jaar nadat het recht erop is vastgesteld, leidt deze maatregel vanaf 2027 tot een besparing. 

Gratis kinderopvang uitgesteld naar 2027 

De regering was van plan de kinderopvang vrijwel gratis te maken per 2025. Werkende ouders krijgen in dit nieuwe stelsel recht op een inkomensonafhankelijke vergoeding. Ze betalen slechts een eigen bijdrage van 4% (tot een maximum uurprijs). De overheidsvergoeding (96%) wordt direct aan de kinderopvangorganisaties uitgekeerd. Hiermee wil de regering werken lonender maken en ouders stimuleren meer te werken, om zo de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan en de inkomenspositie van met name vrouwen te versterken.  

In verband met het personeelstekort in de sector en een tekort aan plekken stelt het kabinet dit plan nu toch uit naar 2027. De kinderopvangorganisaties hebben zo langer de tijd hun bedrijf in te richten, zodat kwaliteit, het brede aanbod en de toegankelijkheid niet verloren gaan. Er wordt 1,6 miljard ingezet om geleidelijk naar het nieuwe stelsel toe te werken. 

Onbelast verstrekken ov-abonnementen wordt eenvoudiger 

In het Belastingplan 2022 werd de regering verzocht te onderzoeken hoe het onbelast verstrekken van ov-abonnementen eenvoudiger kan worden gemaakt. In de Voorjaarsnota kondigt de regering naar aanleiding van dit onderzoek aan dat de huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van ov-abonnementen door werkgevers worden vervangen door één vrijstelling. Hoe de vrijstelling eruit komt te zien, staat niet in de nota. 

IOW verlengd 

Met de Seniorenkansenvisie zet de regering maatregelen in om de positie van senioren te verbeteren. Zij lopen meer kans om langdurig werkloos te worden. De visie bestaat uit drie thema’s waarlangs de arbeidsmarktpositie van ‘oudere werknemers’ met maatregelen verbeterd moet worden: beeldvorming, intensieve begeleiding en matching en scholing, duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen. De visie wordt de komende tijd verder uitgewerkt. In verband hiermee wordt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) nog eenmaal voor vier jaar vrelengd. 

Maatregel 'Bedrag ineens' uitgesteld 

De maatregel waarbij gepensioneerden een deel van hun pensioen als ‘bedrag ineens’ kunnen opnemen is met een half jaar uitgesteld, naar 1 juli 2023. Met het uitstel wil het kabinet pensioenfondsen en verzekeraars de tijd geven om belangstellenden goed te informeren. 

Al eerder werd bekend dat de regering heeft besloten om het wetsvoorstel RIV-toets door arbeidsdeskundigen in te trekken (toetsing van het re-integratieverslag door UWV). 

Maatregelen mkb 

Op Prinsjesdag 2022 kondigde de regering al enkele maatregelen aan om de lasten voor werkgevers in het mkb te verlichten. Onderdeel hiervan is het verhogen van het budget voor het Lage-inkomensvoordeel (LIV) in 2023 en 2024. Hiermee wordt een deel van de kostenstijging van het hogere minimumloon gematigd. De Aof-premie voor kleine werkgevers wordt minder verlaagd. Verder stond in de Miljoenennota al dat wordt gekeken naar de loondoorbetaling bij ziekte. De compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte wordt nog steeds op zijn vroegst in 2024 ingevoerd. 

 Bron: XpertHR 

Onze partners