Logo

Zo creëer je meer diversiteit en inclusiviteit

Zo creëer je meer diversiteit en inclusiviteit

9 mei 2023
Diversiteit.png

Geluk op het werk is een belangrijke drijfveer voor werknemers. HR speelt een cruciale rol in het creëren van een werkomgeving die hieraan bijdraagt. Hieronder staan enkele punten die je kan gebruiken om te streven naar meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.

Ontdekken van eigen vooroordelen

Er zijn verschillende manieren om je eigen vooroordelen te ontdekken:

  • Door deel te nemen aan trainingen over diversiteit en inclusie: deze trainingen helpen je om je eigen vooroordelen te herkennen en te begrijpen hoe ze invloed hebben op jouw denken en handelen.
  • Door een impliciete associate test (IAT): de IAT is een psychologische test die bedoeld is om onbewuste vooroordelen te meten. Deze test meet hoe mensen onbewust denken over verschillende groepen mensen, bijvoorbeeld op basis van ras, gender of leeftijd. 

Analyse diversiteit en inclusiviteit op bedrijfsniveau

Een grondige analyse van diversiteit en inclusiviteit binnen een organisatie is van cruciaal belang voor het creëren van een werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en gehoord voelen. HR-teams kunnen deze analyse (laten) uitvoeren door assessments af te nemen en gesprekken te voeren met managers en werknemers. Hiermee stel je pijnpunten en prioriteiten vast.

Hoofdthema’s identificeren op basis van de analyse

Het is belangrijk om op basis van de bedrijfsanalyse hoofdthema’s te identificeren. Met deze thema’s stel je dan je bedrijfsprioriteiten vast. Doe dit met managers en leidinggevenden. Toets en bevestig dit vervolgens met de werknemers. 

Input vragen van werknemers

Om een inclusieve werkomgeving te creëren is het van essentieel belang om input van werknemers te vragen en hun stem serieus te nemen bij het ontwikkelen en implementeren van het plan. Dit bereik je door diverse feedbacksessies, focusgroepen en enquêtes om zo een breed scala aan meningen en ideeën te verzamelen, vooral van ondervertegenwoordigde groepen. Door dit te doen, kun je de kloof tussen de werkelijkheid en de aspiraties van werknemers overbruggen.

Presenteer de uitkomsten 

Om inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit te verzekeren, is het van essentieel belang om betrokkenheid en draagvlak te creëren bij managers en werknemers. Door de uitkomst te delen, kunnen werknemers feedback geven en creëer je draagvlak.

Verzorg diversiteits- en inclusiviteitstrainingen

Zorg voor training en bewustwording: het is belangrijk om trainingen en workshops aan te bieden aan werknemers om hen bewust te maken van hun eigen vooroordelen. Dit helpt om een cultuur van respect en begrip te creëren. 

Creëer een diversiteitsstatement 

Een diversiteitsstatement is een schriftelijke verklaring van een organisatie die beschrijft hoe de organisatie diversiteit en inclusie in de praktijk brengt en zich inzet voor een inclusieve werkomgeving. Een diversiteitsstatement helpt de organisatie om:

  • haar inzet voor diversiteit en inclusie te benadrukken;
  • richting te geven aan het interne beleid;
  • werknemers aan te sporen bij te dragen aan de inspanningen op dit gebied;
  • de organisatie te helpen haar doelstellingen te bereiken. 

Doe dit samen met managers en werknemers via een aantal brainstormsessies of workshops. Toets het diversiteitsstatement in de organisatie. Een diversiteitsstatement laat de buitenwereld zien dat de organisatie zich inzet voor een diverse en inclusieve werkomgeving. Dit kan potentiële werknemers en klanten aantrekken. 

Ontwikkel meetbare doelstellingen

Stel meetbare doelen op voor diversiteit en inclusie om te bepalen of de strategie effectief is. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de verhouding tussen mannen en vrouwen, de verdeling van leeftijden, culturele achtergronden;
  • het percentage vrouwen in leidinggevende posities. 

Meetbare diversiteits- en inclusiviteitsdoelstellingen helpen organisaties om een plan aan te passen als dat nodig is.  

Creëer een actieplan van 12 tot 24 maanden 

Vervolgens creëer je een actieplan van 12 tot 24 maanden. Het actieplan dient als een praktisch hulpmiddel om de bevindingen en aanbevelingen van de eerdere stappen om te zetten in concrete acties. De implementatie van het plan is een langdurig proces dat geduld en toewijding vereist. Het is belangrijk om de werknemers en managers betrokken te houden en hen te blijven informeren over de voortgang en successen op het gebied van diversiteit en inclusie. Uiteindelijk kan een goed ontworpen en effectief uitgevoerd actieplan leiden tot een meer inclusieve werkomgeving waarin alle werknemers kunnen floreren.

Bron: XpertHR 

Onze partners