Logo

Wetsvoorstel om concurrentiebeding te moderniseren in voorbereiding

Wetsvoorstel om concurrentiebeding te moderniseren in voorbereiding

21 jun 2023
Concurrentiebeding in contract moderniseren.jpg

Minister Van Gennip (SZW) wil onnodig gebruik van het concurrentiebeding in vaste contracten terugdringen.

Nu wordt in veel arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (standaard) een concurrentiebeding opgenomen, terwijl dit eigenlijk niet nodig is, schrijft de minister in een Kamerbrief.

Uit onderzoek van Panteia is naar voren gekomen dat het beding in contracten voor onbepaalde tijd vaak oneigenlijk wordt gebruikt. In een krappe arbeidsmarkt proberen werkgevers hun werknemers op die manier bijvoorbeeld vast te houden en uitstroom te voorkomen. Sommige werkgevers zijn wel bereid om het concurrentiebeding bij vertrek te laten vallen, maar de werknemer moet dan afstand doen van bijvoorbeeld uitbetaling van vakantiedagen of de transitievergoeding. In de rechtspraak blijft het concurrentiebeding vaak niet overeind - of beperkt.

Noodzakelijk bedrijfsbelang beschermen

De minister wil voorkomen dat het concurrentiebeding de arbeidsallocatie en arbeidsmobiliteit in de weg staat. Een concurrentiebeding moet voortaan weer alleen gebruikt worden voor de werkelijke bescherming van een noodzakelijk bedrijfsbelang, zoals bedrijfsgeheimen ('bedrijfsdebiet').
De regering bereidt een wetsvoorstel voor om het concurrentiebeding te moderniseren. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting eind 2023 aangeboden voor internetconsulatie.

Bron: XpertHR

Onze partners