Logo

Vanaf 1 juli 2023 visie op re-integratie vastleggen in Plan van aanpak

Vanaf 1 juli 2023 visie op re-integratie vastleggen in Plan van aanpak

27 jun 2023
Reintegratie vastleggen in pva 2.jpg

Werkgevers en zieke werknemers moeten vanaf 1 juli 2023 bij het opstellen en bijstellen van het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie hun visie op het re-integratietraject geven.

De wijziging in de regels rond het re-integratietraject moeten de rol van de werknemer en de werkgever verstevigen en leiden tot een grotere betrokkenheid van beiden bij het re-integratieproces.

De nieuwe regel geldt niet als de eerste ziektedag is gelegen voor 1 juli 2023 én waarvan het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie voor deze datum zijn opgesteld of bijgesteld.

Verplichtingen loondoorbetaling bij ziekte vereenvoudigen

De wijzigingen zijn een uitwerking van het Regeerakkoord om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte eenvoudiger, transparanter en goedkoper te maken. Als blijkt dat het ziekteverzuim langdurig is, legt de werkgever een re-integratiedossier aan. Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie in de zesde of zevende ziekteweek. De gemaakte afspraken worden vastgelegd en gestuurd aan UWV.

Een werknemer heeft al de mogelijkheid om zijn oordeel te geven op de onderdelen van het Re-integratieverslag. Het geven van een visie op het opstellen en bijstellen van het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie zijn hierop een aanvulling. De visie is gericht op zowel de kortere als de langere termijn en kan, net als het Plan van aanpak zelf, regelmatig bijgesteld worden als daar aanleiding toe is. De regeling geeft een werkgever en werknemer al ruimte om gemotiveerd af te wijken van de gestelde termijn voor het opstellen van het plan van aanpak. Deze ruimte geldt zodoende ook voor het geven van een visie daarop.

Bron: XpertHR  

Onze partners