Logo

Vakantiedagen vooruitbetalen met het loon, mag dat?

Vakantiedagen vooruitbetalen met het loon, mag dat?

9 aug 2023
Vakantiegeld.png

Het is mogelijk om vakantiedagen vooruit te betalen met het loon. Maar dan moet je wel aan een aantal eisen voldoen, blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag.

Elke werknemer met een arbeidsovereenkomst heeft recht op vakantiedagen. In de wet is geregeld dat het gaat om minimaal vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Heeft een werknemer dus een werkweek van 40 uur, dan heeft hij 4 x 40 uur vakantie per jaar. Werkt een werknemer 24 uur per week, dan heeft hij 4 x 24 uur vakantie per jaar. Dit zijn de ‘wettelijke vakantiedagen’.

In de wet is bepaald dat het afkopen van wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband níet mogelijk is. Wettelijke vakantiedagen mogen wel worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband. In een recente zaak was er echter iets anders aan de hand.

Vooruitbetalen vakantiedagen

In deze zaak was een werknemer voor bepaalde tijd in dienst op basis van een nulurencontract. Het salaris bedroeg € 10,21 bruto per uur exclusief 8% vakantietoeslag en werd (met de vakantietoeslag) uitbetaald per vier weken. De werknemer had twee weken vrij genomen, en toen geen salaris gekregen. Zij vorderde na afloop van het dienstverband loon over de periode dat zij vakantie had opgenomen en uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen.

De werkgever was het hier niet mee eens. Die stelde dat de werknemer weliswaar vrije dagen had opgenomen, maar dat die al waren vooruitbetaald. Bij het einde van het dienstverband hoefde er volgens de werkgever daarom ook geen resterend vakantietegoed meer te worden uitbetaald.

Specificeer duidelijk welk deel van de betaling op vakantie ziet

De arbeidsovereenkomst was niet heel duidelijk over de vakantiedagen. Er stond: ‘De werknemer zal het salaris incl. periodieke uitbetaling vakantiegeld en vakantie uren ontvangen op bankrekening (…).’ Het Gerechtshof te De Haag verwees naar een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (16 maart 2006, ECLI:EU:C:2006:177, NJ 2007, 228). Daarin heeft het HvJ EG bepaald dat je alleen mag afspreken dat de loonwaarde van vakantiedagen in een all-in (uur)loon worden opgenomen, als de werknemer wel feitelijk vakantie opneemt. Ook moet op transparante en begrijpelijke wijze zijn aangegeven welk deel van de loonbetaling ziet op het reguliere salaris en welk deel ziet op (vooruit)betaling van vakantiedagen. Aan dit laatste vereiste was niet voldaan, oordeelde het hof en dus moest de werkgever de vakantiedagen alsnog uitbetalen.

Wil je dus met een werknemer afspreken dat vakantiedagen worden uitbetaald met het loon, spreek dit dan duidelijk af in de arbeidsovereenkomst en specificeer op de loonstrook welk deel van een betaling ziet op het loon en welk deel ziet op vakantiedagen.

Bron: XpertHR

Onze partners