Logo

Subsidie voor eerder stoppen met zwaar werk en duurzame inzetbaarheid vanaf 1 september 2023

Subsidie voor eerder stoppen met zwaar werk en duurzame inzetbaarheid vanaf 1 september 2023

7 sep 2023
zwaar werk.png

Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor werknemers die zwaar werk verrichten. Zij kunnen vanaf 1 september 2023 subsidie aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen en regelingen voor vervroegd uittreden.

Vanaf 1 september 2023 om 9:00 uur, tot 30 november 2023 om 17:00 uur stelt het ministerie van SZW een nieuw aanvraagtijdvak open voor MDIEU-subsidie. Tot nu toe was de duurzaamheidssubsidie gericht op sectoren, maar ditmaal mogen ook losse bedrijven deze subsidie aanvragen. Het drempelbedrag is verlaagd tot €75.000.

MDIEU-subsidie

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Denk aan een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, slimmer roosteren bij nachtwerk of financiële adviesgesprekken. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen. Deze laatste subsidie kan alleen in combinatie met investeringen in duurzame inzetbaarheid.

Voorwaarde voor een subsidieaanvraag is een bedrijfsanalyse. De subsidie van € 5.000 voor deze bedrijfsanalyse kan worden meegenomen in de MDIEU-subsidieaanvraag voor het activiteitenplan. Er is dus geen apart aanvraagtijdvak hiervoor. Dit bedrag moet door het bedrijf worden voorgeschoten. Meer informatie over de subsidie bij het ministerie van SZW of werkgeversvereniging AWVN.

Stappenplan

Op de website het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid vind je een handig stappenplan voor aanvraagproces.

Tijdelijk geen RVU-boete

Al eerder werd de regeling voor vervroegd uittreden (RVU) versoepeld. Tot 2021 kregen alle werkgevers die afscheid namen van 60-plussers met een ontslagregeling een heffingsboete van 52% over de ontslagvergoeding, de zogeheten ‘RVU-boete’. Van 2021 tot en met 2025 is deze regeling versoepeld. Werkgevers kunnen RVU’s ‘boetevrij’ aanbieden zonder dat deze worden belast met 52% RVU-heffing. Zij kunnen een maximumbedrag van € 2.037, - bruto per maand (2023) uitkeren als de werknemer drie jaar voor de AOW-datum stopt met werken. De hoogte van deze RVU-drempelvrijstelling is gekoppeld aan de netto-AOW en wordt tot en met 2025 jaarlijks herzien.

Generatiepact

Een andere ‘zwaarwerkregeling’ is het generatiepact. In sommige cao’s is een regeling opgenomen waarbij oudere werknemers vanaf een bepaalde leeftijd minder kunnen werken met behoud van (een percentage van het) salaris en volledige pensioenopbouw. Deze regeling verschilt per sector of bedrijf. Ook voor het generatiepact geldt dat onder voorwaarden geen sprake is van een RVU.

De Stichting van de Arbeid en het ministerie van SZW hebben een handreiking opgesteld waarin de meest gestelde vragen over RVU’s worden beantwoord.

Bron: XpertHR

Onze partners