Logo

Durf een andere aanpak te kiezen bij werving en behoud van medewerkers

Durf een andere aanpak te kiezen bij werving en behoud van medewerkers

30 okt 2023
Inzicht in de trends op de arbeidsmarkt.jpg

Op een interactieve bijeenkomst van NVP deden vijftien HR-professionals mee die inzicht wilden krijgen in de trends op de arbeidsmarkt en hoe je daarop kunt inspelen. Deze bijeenkomst werd op 5 oktober verzorgd door de experts van NLwerktaanwerk op het kantoor van De Clercq Advocaten in Leiden.

Trends in de arbeidsmarkt

Werven in 2023 is ‘dealen met een dynamische arbeidsmarkt met ontgroening en vergrijzing’, aldus Marc Samuels en Jeroen Brandes, experts bij NLwerktaanwerk. Er is sprake van aanhoudende schaarste en stijgende kosten. Een skillsbenadering is nodig in plaats van te kijken naar diploma’s. In rap tempo worden er hogere eisen gesteld aan digitale vaardigheden door toenemend gebruik van ICT en AI. Flexibele contracten en hybride werken zijn inmiddels de standaard. Met maar liefst één miljoen ZZP’ers is het allang niet meer een arbeidsmarkt voor werknemers in loondienst .

De deelnemers zien een veranderende arbeidsethos van de nieuwe generatie werknemers (Generatie Z), waarin werk een minder prominente plaats inneemt. De verhoudingen in de arbeidsmarkt zijn veranderd en werknemers en vooral jongere generaties hebben het voor het zeggen. Er is noodzaak voor diversiteit en inclusie, zowel ‘vóór als achter de deur’. Bedrijven moeten op andere manieren nieuwe medewerkers aantrekken en vasthouden. De vraag is ‘hoe?’

Inzicht vanuit internationaal perspectief én leren van grote bedrijven

Lucas van Wees gaf veel voorbeelden en tips vanuit zijn ervaring als internationaal HR-directeur en als bestuurslid van HR-beroepsorganisaties. Ga op zoek naar untapped potential zoals betere inzet van deeltijdwerkers. Uit onderzoeken over de betrokkenheid van medewerkers blijkt dat niet beloning maar leiderschap en persoonlijke ontwikkeling hoog op de ranking staan. Vlotte recruitment processen zijn een vereiste. Een gericht stagebeleid waarin je juist extra stageplaatsen aanbiedt, als een belangrijke bron voor nieuwe medewerkers. En scherpte in de selectie van medewerkers maakt een groot verschil, waarin het accent niet op kennis ligt maar op het leervermogen en zelfkennis. 

Uitwisseling van ideeën voor ‘magnetische organisaties’

De deelnemers wisselden veel ideeën uit. Daaruit bleek juist focus op creatief aankijken tegen werving, zoals oriëntatie op andere doelgroepen. Neem toekomstige ontwikkelingen binnen je organisatie én de branche in overweging, zoals toepassing van ICT en AI. Werk samen met andere organisaties in dezelfde branche. Vind (tijdelijk) flexibele oplossingen voor korte termijn behoeften. Er moet veel aandacht uitgaan naar het behoud van medewerkers, bijvoorbeeld door aantrekkelijke en moderne arbeidsvoorwaarden. Aandacht voor het werkgeluk vonden de deelnemers essentieel, zoals goede feedback en versterking van leiderschap. En zorg ook dat flexkrachten het naar hun zin hebben. Houd medewerkers langer actief, bijvoorbeeld door ‘remotie’, het werken op een andere plek die past bij de aanwezige skills. Dit alles leidt tot magnetische organisaties waarin medewerkers vanzelfsprekend willen werken én blijven.

De belangrijkste vragen zijn volgens Marc en Jeroen:
Waar zit je grootste uitdaging?
En durf je een andere aanpak te kiezen? 

Onze partners