Logo

Handreiking voorkeursbeleid culturele en etnische minderheden online

Handreiking voorkeursbeleid culturele en etnische minderheden online

12 dec 2023
Handreiking voorkeursbeleid.png

Het College voor de rechten van de Mens heeft een Handreiking voorkeursbeleid etnische en culturele minderheidsgroepen gepubliceerd.

De Handreiking Voorkeursbeleid van het CRvdM biedt handvatten om binnen de grenzen van de gelijkebehandelingswetgeving meer en sneller personeel uit etnische of culturele minderheidsgroepen aan te trekken en door te laten stromen. Ook staat er een overzicht in van andere maatregelen voor werkgevers om meer (etnische) diversiteit en inclusie te bewerkstelligen, zonder voorkeursbeleid te voeren. 

Voorkeursbeleid minderheidsgroepen: wat mag wel en wat niet?

Het voeren van een voorkeursbeleid ten aanzien van vrouwen of mensen uit een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep is toegestaan voor zover het als doel heeft maatschappelijke achterstanden op te heffen of te verminderen. 

Omdat het uitvoeren van een voorkeursbeleid een uitzondering is op het wettelijk discriminatieverbod, zijn hier strikte eisen aan verbonden. Op het terrein van de betaalde arbeid gaat het om:

  • het achterstandsvereiste
  • het zorgvuldigheidsvereiste
  • het evenredigheidsvereiste
  • het kenbaarheidsvereiste

De werkgever is verplicht om in de vacaturetekst op te nemen dat hij een voorkeursbeleid hanteert. Meer lees je in het kennisdocument Voorkeursbeleid. 

Rapportage diversiteit en inclusie

In januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. Vanaf 2024 moeten bedrijven gaan rapporteren over ESF, Equality Social Governance. Onder social valt bijvoorbeeld het voeren van een diversiteitsbeleid. Deze verplichting gaat geleidelijk aan voor meer bedrijven gelden. 

Bron: XpertHR

Onze partners