Logo

Eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2024 staat online

Eerste nieuwsbrief Loonheffingen 2024 staat online

14 dec 2023
loonheffingen.png

Je kunt de 1e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 downloaden.
Hierin staat informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2024. De fiscus publiceerde ook de bijlage met tarieven, percentages en bedragen die gaan gelden per 1 januari 2024. 

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 staan de op dit moment bekende wijzigingen die van belang zijn voor de loonheffingen per 1 januari 2024. Denk bijvoorbeeld aan:
  • verhoging van de normbedragen van de vrijwilligersregeling;
  • verhoging van de gerichte vrijstelling voor reiskosten;
  • aanpassing van de uurloongrens van het lage-inkomensvoordeel (LIV);
  • aanpassing van de vrije ruimte werkkostenregeling;
  • minimumuurloon voor alle werknemers;
  • wijzigingen in de aangifte loonheffingen.

Verder zijn ook de volgende onderwerpen opgenomen. 

Verhoging bedragen vrijwilligersregeling

Het wettelijke maximumbedrag voor toepassing van de vrijwilligersregeling is vanaf 2024 € 210 per maand en € 2.100 per jaar.

Verruiming vrijstelling ov-abonnementen en voordeelurenkaarten

Vanaf 1 januari 2024 vervalt het onderscheid tussen het vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van een OV-abonnement of voordeelurenkaart. Gebruikt de werknemer de OV-kaart ook voor zakelijke reizen? Dan is deze gericht vrijgesteld. Het maakt niet uit hoe vaak de werknemer hier privé gebruik van maakt.

Aanpassingen uurloongrens LIV per 2024

Tot en met 2023 is een van de voorwaarden voor het recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV) dat het gemiddeld uurloon van een werknemer over een kalenderjaar minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (WML) bedraagt. De bovengrens van 125% van het WML wordt per 1 januari 2024 verlaagd naar 104% van het WML. Deze verlaging hangt onder meer samen met de wijziging van het WML per 2024. Per 1 januari 2024 is het minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder € 13,27 per uur.

Aanpassingen vrije ruimte werkkostenregeling

Per 2024 vervalt de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte. Vanaf 2024 bedraagt de vrije ruimte:
  • voor een loonsom tot en met € 400.000: 1,92%
  • voor zover de loonsom meer is dan € 400.000: 1,18%

Jeugd-LIV vervalt per 2024

Het jeugd-LIV wordt afgeschaft per 1 januari 2024. In 2024 vindt nog wel de betaling plaats van het jeugd-LIV over de verloonde uren in 2023

Verhoging terugkeerpremie bij terugkeer eigenrisicodrager naar publieke beste

Eindigt jouw eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW), waarna je terugkeert naar de publieke verzekering bij UWV?  Middelgrote en grote werkgevers kunnen dan te maken krijgen met de zogenoemde terugkeerpremie. De terugkeerpremie bedraagt in 2023 de helft van de sectorale premie. Vanaf 1 januari 2024 wordt de terugkeerpremie verhoogd naar de volledige sectorale premie.

Verwerking in Handboek Loonheffingen 2024

Veranderingen die op een later moment definitief worden en de uiteindelijke tarieven voor 2024 worden in latere versies van de Nieuwsbrief Loonheffingen uiteengezet. Alle aanpassingen worden uiteindelijk verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2024, dat de Belastingdienst naar verwachting in februari 2024 publiceert.

Download Nieuwsbrief en bijlage Loonheffingen 2024

Bron: XpertHR

Onze partners