Logo

Nederlandse Arbeidsinspectie publiceert Jaarplan: waar ligt de focus in 2024?

Nederlandse Arbeidsinspectie publiceert Jaarplan: waar ligt de focus in 2024?

3 jan 2024
Jaarplan arbeidsinspectie.png

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft het Jaarplan 2024 gepubliceerd. Het is het tweede uitvoeringsjaar van het meerjarenplan 2023-2026. In het jaarplan heeft de NLA aangegeven waar de focus ligt per programma. 

Uitzendbureau's 

De NLA zal extra aandacht besteden aan startende uitzendbureaus. Inspecteurs bezoeken een deel daarvan om ze voor te lichten over de relevante wet- en regelgeving. Daarmee wil het programma voorkomen dat starters uit onwetendheid of onkunde de wet overtreden en malafide doorstarters identificeren. Daarnaast komt er een Multidisciplinair Team Grensoverschrijdende Onderzoeken. Activiteiten richten zich op een juiste behandeling van arbeidsmigranten en bestaan uit grensoverschrijdende onderzoeken en gezamenlijke inspecties met organisaties in de Benelux, ondersteund door samenwerking met de Europese Arbeidsautoriteit. Het programma zet ten slotte in op verbeterde naleving van arbozorg bij uitzendbureaus en hun inleners.

Internationaal, schijnconstructies en cao-naleving

Het programma doet onderzoek naar digitale platforms voor personeelsdiensten die schijnconstructies als malafide verdienmodel inzetten. Hierbij gaat het om platforms die zzp’ers bemiddelen naar werkgevers/ opdrachtgevers. Als deze arbeidskrachten als zzp’er exact hetzelfde werk doen als de vaste medewerkers én op dezelfde wijze worden aangestuurd, dan is sprake van een schijnconstructie, schrijft de NLA. De sociale partners kunnen de door de Arbeidsinspectie opgestelde rapportages gebruiken om naleving van het cao-loon te vorderen.

Arbeidsdiscriminatie

In 2024 start het programma met verkennende inspecties op het gebied van discriminatie bij werving en selectie bij bemiddelingsbureaus. Ook wordt in 2024 een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen discriminatie op de werkplek en discriminatie bij werving en selectie.

Asbest

Het programma richt zich op het veilig en gezond verwijderen van asbesthoudende toepassingen. Naar verwachting zal in de loop van 2024 nieuwe regelgeving in werking treden. Daarna wordt de certificatieplicht beperkt tot aangewezen asbesttoepassingen die tot hoge blootstelling aan asbestvezels kunnen leiden en daardoor erg risicovol zijn, schrijft de NLA.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ioniserende straling

Het programma zet een mix aan interventies in bij de luchthavens, metaalindustrie, hout-, timmeren, meubelindustrie, industriële schoonmaak en de voedselketen. Op basis van de resultaten van de inspecties op blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven zet het programma extra in op het verbeteren van de naleving bij bedrijven die achterblijven. Daarbij betrekt het programma de medezeggenschap, arboprofessionals en brancheorganisaties.

Trends en ontwikkelingen

Het programma verkent nieuwe, opkomende of onderbelichte risico’s. Zo is bijvoorbeeld in 2023 gekeken naar agressie bij zelfscankassa’s en hittestress. Afhankelijk van de uitkomsten van zo’n verkenning wordt een onderwerp geagendeerd binnen de Inspectie en/of leidt het tot een extern signaal.

Bron: XpertHR

Onze partners