Logo

Zo selecteer je een nieuwe arbodienstverlener

Zo selecteer je een nieuwe arbodienstverlener

29 jan 2024
Arbodienstverlener.png
Gebruik dit stappenplan bij het selecteren van een (nieuwe) arbodienstverlener. 

Stap 1. Stel een selectiecommissie samen

Stel een brede selectiecommissie samen waaraan verschillende arbodienstverleners zich presenteren. Deze commissie kan bijvoorbeeld bestaan uit (vertegenwoordigers van) de directie, HR / P&O, een leidinggevende, de arbocoördinator en de ondernemingsraad.
 

Stap 2. Stel een programma van eisen op

De eerste taak van de commissie is het opstellen van een conceptprogramma van eisen waaraan de nieuwe arbodienstverlener moet voldoen. Voorbeeld van zulke eisen zijn:
 • keuze voor arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts;
 • visie en doelen ten aanzien van preventie en verzuim;
 • ondersteuning waar je behoefte aan hebt;
 • wat voor soort contract je wil sluiten en voor hoe lang het geldt;
 • ervaring in de sector;
 • goede aansluiting op de bedrijfsvisie op verzuim;
 • exertise bij de gewenste taken;
 • plaats van het spreekuur;
 • eisen aan de rapportages;
 • waarborgen voor continuïteit;
 • samenwerking met de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging;
 • prijs.

Vaak zijn minder goede ervaringen met voorgaande arbodienstverleners en specifieke wensen en omstandigheden van het eigen bedrijf de voornaamste bronnen van dit programma van eisen. In de publieke sector gelden er misschien - afhankelijk van het bedrag dat ermee gemoeid is - nog specifieke aanbestedingsvereisten voor het programma van eisen. 

Stap 3. Selecteer kandidaten

Er zijn in Nederland naast zo'n tachtig, van grote landelijke tot kleine regionale, gecertificeerde arbodiensten ook nog honderden zelfstandigen bedrijfsartsen. Maak op basis van het programma van eisen een eerste selectie van drie of vier aanbieders. Eventuele goede ervaringen van andere bedrijven komen hierbij vaak goed van pas. Nodig de gekozen aanbieders uit voor een gesprek, zodat ze zich kunnen presenteren. Spreek af dat naast de salesmanagers ook een bedrijfsarts naar het gesprek komt. 

Stap 4. Voer selectiegesprekken

Houd bij de presentaties de speerpunten van het eerder opgestelde programma van eisen voor ogen en vraag hierop door. Laat de arbodienstverleners ook enkele geanonimiseerde rapporten die zij in andere organsiatie hebben gezien, zoals een klantgebonden jaarverslag of een rapport van een preventief medisch onderzoek, meebrengen. Dit geeft inzicht in de kwaliteit en bruikbaarheid van de producten die zij leveren.

Stap 5. Maak een keuze

Realiseer je goed dat het vaak gaat om een jarenlange samenwerking. Nodig daarom verschillende bedrijfsartsen van de gekozen arbodiensten uit om zich voor te stellen, zodat je de meest geschikte arts kan kiezen. De commissie verwoordt haar bevindingen in een advies aan de werkgever, die dit vervolgens als voorgenomen besluit ter instemming aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiger voorlegt. Bij eensgezindheid in de selectiecommissie is dit een formaliteit. Een tweede instemmingsaanvraag gaat over het nieuwe contract met de arbodienstverlener. 

  

Bron: XpertHR 

Onze partners