Logo

Raad van Advies zoekt uitbreiding

Raad van Advies zoekt uitbreiding

8 feb 2024
Vacature RvA.png

NVP is op zoek naar uitbreiding voor de Raad van Advies van onze vereniging. Op dit moment kent de RvA vijf leden, wij willen deze raad graag uitbreiden naar zeven leden.

NVP: ons doel
NVP is een onafhankelijke HR-autoriteit die het vakinhoudelijke debat voedt en voert met nieuwe inzichten en onze leden verrast met kennis en inspiratie. Wij zijn hét netwerk van People Professionals, waarin onze leden actief kennis, kunde en ervaring met elkaar delen. Met bevlogenheid inspireren en ontwikkelen wij elkaar, zodat we in alle sectoren vóórgaan in de (digitale) ontwikkelingen van het HR vak. Zo versterken wij ons vakgebied en leveren onze leden een meerwaarde aan hun eigen bedrijfsdoelstellingen, het maatschappelijke debat en de professionalisering van het HR-vak.

Waarom een Raad van Advies
In onze statuten hebben wij de Raad van Advies geen verplichtingen of formele taken meegegeven. Niettemin is dit een belangrijk orgaan voor het NVP bestuur. Zij geeft advies over de strategische richtingen en ondersteunt en inspirereert bij belangrijke beslissingen. Daarnaast vormt zij een bron van externe kennis en ervaring en stellen de leden van de RvA hun netwerk open.

Wij komen drie keer per jaar samen voor een meeting tussen bestuur en Raad van Advies.

Jouw profiel
  • Als lid van de Raad van Advies breng je expertise en visie op HR en organisatieontwikkeling met je mee.
  • Je beschikt over brede kennis van actuele trends, uitdagingen en best practices binnen HR.
  • Je bent in staat om proactief advies te geven over de richting en het ledenmodel van NVP en over de activiteiten en initiatieven van de vereniging.
  • Je hebt een sterke affiniteit met het bevorderen van professionele ontwikkeling en je wilt actief bijdragen aan het versterken van de HR community en de naamsbekendheid van NVP. Je bent een betrokken ambassadeur voor de missie en doelstellingen van NVP en bereid daar jouw tijd, expertise en netwerk voor in te zetten.
  • Mede door jouw humor worden de vergaderingen nog leuker.
  • Om een goede afspiegeling te zijn van onze leden willen we graag diversiteit toevoegen, oa door een CHRO uit het (groot) MKB.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan een bericht
- aan de voorzitter van het bestuur van de NVP: Irene Oerlemans (06-22460145) of irene@bunchmark.com
- of aan de voorzitter van de Raad van Advies NVP: Raymond Puts: r.puts@awvn.nl

Afbeelding RvA leden

Onze partners