Logo

Betaald werk maar toch armoede? Het kan iedereen overkomen

Betaald werk maar toch armoede? Het kan iedereen overkomen

9 feb 2024
Stichting Anders.png

Verborgen armoede op de werkvloer is van alle tijden. De afgelopen jaren krijgen steeds meer werkgevers en HR-professionals hiermee te maken en verdient dit onderwerp duidelijk meer aandacht. Zowel in het belang van werknemer als werkgever.

Neem bijvoorbeeld het verhaal van Iris. Ze werkte al jaren als facilitair medewerker op een grote kantoorlocatie. Door een scheiding kreeg ze te maken met grote schulden. De stress zorgde voor korte nachten en steeds vaker kwam ze vermoeid op haar werk. Toen de geiser ook nog kapotging was er geen geld voor een monteur. Zelfs de voorrijkosten waren een uitdaging. Een leidinggevende merkte haar vermoeidheid op en na een goed gesprek kwamen de zorgen over de thuissituatie boven water. Door de inzet van een ondernemer uit het ANDERS netwerk werd de geiser kosteloos gerepareerd en kon Iris weer genieten van een warme douche na een intensieve werkdag.

Stichting ANDERS verbindt al ruim 8 jaar de producten en diensten van ondernemers aan de meest kwetsbare mensen. Van kappers die kosteloos moeders van de voedselbank knippen tot slotenmakers die rust brengen in een gezin na huiselijk geweld.

De afgelopen jaren komen er steeds vaker hulpvragen binnen bij de stichting van mensen met een betaalde baan die toch in armoede leven. Situaties van werkende mensen die op de bank slapen door gebrek aan een eigen bed, waar schimmel op de muren zit, waar gevaarlijke cv-ketels dringend onderhoud nodig hebben. Situaties waar geen verandering in komt door gebrek aan eigen financiële middelen. Dus zelfs met een fijne baan en leuke collega’s, kun je permanente geldzorgen hebben. Met als gevolg veel stress en verzuim!

Er is een grote hoeveelheid schroom en schaamte bij werkenden om hulp te vragen. Om die reden ontwikkelde de stichting het programma Welverdiend en kunnen werknemers anoniem een hulpvraag indienen. Want iedereen verdient het om geholpen te worden wanneer het even niet lukt.

Naast het oppakken van hulpvragen heeft Stichting ANDERS het doel om bewustwording over verborgen armoede te vergroten bij werkgevers en werkenden te stimuleren om hun hulpvragen te delen met de stichting. Hiervoor heeft Stichting ANDERS een programma ontwikkeld waarin zij samen met werkgevers optrekt.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
- QuickScan (inventarisatie van verborgen armoede in de organisatie)
- Kennissessie verborgen armoede voor HR/management/directie
- Gesprekstraining voor leidinggevenden
- Bewustwordingscampagne (hoe zorgen we ervoor dat hulpvragen van werkenden ons bereiken?)

De stichting realiseert zich maar al te goed dat het niet alleen in het belang van de werknemers is dat deze hulpvragen naar boven komen én worden opgelost. Financiële stress zorgt namelijk voor meer verzuim. Werknemers met financiële stress hebben gemiddeld 7 dagen extra ziekteverzuim per jaar en de arbeidsproductiviteit is 20% lager. Daarnaast zorgt geluk in het werk- en in de thuissituatie ervoor dat werknemers langer binnen een organisatie blijven werken. Het oplossen van deze hulpvragen is dus voor zowel werknemer als werkgever van groot belang. Zeker in  tijden van grote arbeidskrapte.

Gelukkig weten steeds meer werkgevers de weg te vinden naar stichting ANDERS. Afgelopen jaar nam het programma Welverdiend een vlucht en werken we samen met verschillende grote organisaties. Weet jij hoeveel verborgen armoede er in jouw bedrijf schuilgaat? Met de QuickScan achterhalen we de verborgen armoede in jouw organisatie. Aansluitend gaan we graag met je in gesprek om verborgen armoede bespreekbaar te maken en op te lossen.

Maak ook een vuist tegen verborgen armoede op de werkvloer, samen met ons!
Op 29 februari om 14:00 ben je welkom op de themabijeenkomst ‘verborgen armoede op de werkvloer’ in Rotterdam. Deze bijeenkomst is speciaal voor werkgevers en HR-professionals georganiseerd door Stichting ANDERS in samenwerking met de Rabobank.
Informatie en kosteloos aanmelden: Themabijeenkomst Verborgen armoede

 Meer informatie over Stiching Anders vind je op: www.stichtinganders.nl/welverdiend

Onze partners