Logo

Doorwerken na pensioen populair

Doorwerken na pensioen populair

14 feb 2024
Doorwerken na penisoenleeftijd.png
Steeds vaker werken mensen door na het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd. Dat doen zij niet vanwege het geld, maar omdat zij plezier hebben in het werk of omdat ze door hun werkgever worden gevraagd om langer te blijven. Dat schrijft ABN AMRO in een recent verschenen rapport

Doorwerken steeds populairder

Het aantal doorwerkers blijft stijgen, blijkt uit prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). Dit komt deels doordat er meer pensioengerechtigden bijkomen, maar ook doordat meer mensen door willen werken. De groep pensioengerechtigden in de werkzame beroepsbevolking bestond in het derde kwartaal van 2023 uit 236.000 personen, zo schat ABN AMRO op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in. In 2013 waren dit er nog 185.000.

Mannen werken vaker door dan vrouwen, zelfstandigen werken vaker door dan werknemers en hoogopgeleiden werken vaker door dan praktisch opgeleiden, maar deze verschillen worden in alle gevallen kleiner.


Een groot arbeidspotentieel blijft nog onbenut. Veel gepensioneerden staan namelijk open voor betaald werk, schrijft ABN AMRO. Gezien de krappe arbeidsmarkt biedt dit kansen.

  

Minder strenge arbeidsregels voor doorwerkende AOW-ers

De wetgever heeft door het invoeren van een aantal bijzondere regels het (laten) doorwerken van oudere werknemers willen stimuleren. Zo geldt een verlicht arbeidsrechtelijk regime voor doorwerkende AOW-ers. Let er wel op dat je als HR-professional voldoende aandacht blijft houden voor de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van de doorwerkers. Het doorwerken kan ook gevolgen hebben voor het pensioen. Informeer de doorwerker hier duidelijk over. 

  

Bron: XpertHR 

Onze partners