Logo

Een HR-manager moet voortdurend alert zijn op veranderingen

Een HR-manager moet voortdurend alert zijn op veranderingen

23 feb 2024
HR-manager moet alert zijn op veranderingen.png

De wereld transformeert. In zakelijk opzicht hebben we te maken met AI, de opkomst van hybride werken en duurzame inzetbaarheid. Dat zijn slechts enkele voorbeelden. Aan de HR-manager de taak om die ontwikkelingen te beoordelen op hun impact. 

In het werk van de HR-manager bestaat er één zekerheid. En die garantie bestaat uit het feit dat de werkomgeving volgend jaar drastisch is veranderd. "HR is in feite een kneiterbreed vak. Je hebt verantwoordelijkheid over tijdige uitbetalingen van eerlijke salarissen, maar dient je ook te bekommeren om het beschermen van werknemers tegen psychosociale overbelasting. Dat zijn twee totaal uiteenlopende aandachtspunten, maar die liggen wel allebei op het bord van de HR-manager", constateert Irene Oerlemans, voorzitter van de NVP.

"Het mag een beetje liever, bedrijven moeten terug naar de menselijke maat."

De vraag die je op basis van die reactie kunt opwerpen, is wat je daar als HR-manager precies mee moet. Ook voor de super getalenteerde HR-manager is het ingewikkeld om alle ontwikkelingen met impact op de werkomgeving nauwlettend in de gaten te houden. "Nee, maar wat de HR-manager wel kan doen, is beoordelen welke veranderingen de grootste Irene Oerlemans_240226toegevoegde waarde opleveren voor de banen die je aanbiedt. Voortdurend anticiperen op wendingen die invloed hebben op het eigen werkklimaat."

Om een voorbeeld te geven: er is veel te doen over hybride werken, waarbij de werknemer de keuze wil maken om een deel van zijn werkzaamheden thuis te doen. "Er ontstaat een twee-om drie-mentaliteit: twee dagen thuis, drie dagen op kantoor. In feite is de werknemer dan ook weer in een keurslijf terecht gekomen", constateert Oerlemans, die daar nog aan toevoegt dat deze discussie in sectoren als onderwijs, zorg of bouw eigenlijk amper opgaat. "Bovendien zijn dat sectoren waar de vraag naar personeel het meest prangend is."

Als Oerlemans gestimuleerd wordt om met een overkoepelende HR-suggestie te komen, benadrukt ze dat de HR-manager zijn best kan doen om met zijn inspanningen zoveel mogelijk mensen te bereiken. "Als slotcoclusie zou ik zeggen: het mag best een beetje liever, bedrijven moeten terug naar de menselijke maat."

Bekijk hier het hele FD magazine, met dit keer het thema: Future of work. Het interview met Irene Oerlemans vind je op pagina 6

Onze partners