Logo

TNO en RIVM: 'Integrale aanpak nodig voor groeiende werkdruk'

TNO en RIVM: 'Integrale aanpak nodig voor groeiende werkdruk'

28 mrt 2024
Werkdruk.png

Uit onderzoek van TNO en het RIVM komt naar voren dat de druk op werkende de komende 20 jaar verder toeneemt. Factoren die daaraan bijdragen zijn bijvoorbeeld vergrijzing, meer mantelzorg en hybride werken. 

Het RIVM en TNO adviseren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom om aanvullend beleid te ontwikkelen om de negatieve invloed van die ontwikkelingen op werkstress te voorkomen.

 

Meer mentale werkstress door 8 ontwikkelingen

TNO en het RIVM beschrijven in een verdiepende studie 8 ontwikkelingen die de komende 20 jaar de meeste impact gaan hebben op de mentale belastbaarheid van werkenden:
  • de vergrijzende beroepsbevolking
  • de combinatie van werk en mantelzorg
  • de tekorten op de arbeidsmarkt
  • flexibele contracten
  • werken voor online platforms
  • kunstmatige intelligentie
  • hybride werken
  • ervaren prestatiedruk

Die ontwikkelingen hebben vooral een negatieve invloed, schrijven de organisaties. Zo zorgen vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en het combineren van zorg en werk ervoor dat er minder mensen zijn om het werk te doen. Hybride werken kan wel een positief effect hebben. Werknemers krijgen hierdoor ruimte om flexibel om te gaan met werktijden en werklocatie. Dat kan bijdragen aan een betere werk- en privébalans.

  

Meer verzuim en arbeidsongeschiktheid

Als deze ontwikkelingen voor langere tijd een negatief effect hebben, dan verhoogt dit niet alleen de werkstress, zeggen RIVM en TNO. Ook de kans op verzuim en arbeidsongeschiktheid neemt toe.
De ontwikkelingen kunnen elkaar versterken, versnellen of juist afzwakken. Dit vraagt om een integrale aanpak, waarbij wordt samengewerkt tussen bijvoorbeeld de domeinen werk, zorg en onderwijs.
De verdiepende studie van RIVM en TNO is onderdeel van de 'Toekomstverkenning Gezond en Veilig Werken'. Het RIVM en TNO voeren deze toekomstverkenning uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
 

 

Onze partners