Logo

Vervallen vakantiedagen automatisch?

Vervallen vakantiedagen automatisch?

12 apr 2024
Vakantie-uren opnemen.png

Vakantiedagen vervallen automatisch als ze anderhalf jaar oud zijn. Als je dat niet sympathiek vindt, mag je als werkgever van deze regel afwijken.

Bij vakantiedagen is het altijd belangrijk om onderscheid te maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, omdat voor beide andere regels gelden. In de wet staat inderdaad dat (alleen) wettelijke vakantiedagen - vier werkwerken per jaar waar iedere werknemer recht op heeft - vervallen als ze op 1 juli van het jaar waarna ze zijn opgebouwd, niet opgenomen zijn. Deze regel was bedoeld om werknemers aan te sporen om daadwerkelijk vakantie op te nemen. 
 
Maar in de praktijk blijkt dat rechters niet zomaar bereid zijn om werknemers hun vakantiedagen te ontzeggen. Een werkgever moet een werknemer actief geïnfomeerd en gewaarschuwd hebben dat vakantiedagen bijna vervallen. Een algemeen bericht op intranet volstaat meestal niet. Als je ziet dat een werknemer tegen 1 juli nog wettelijke dagen van het voorgaande jaar over heeft, dan moet je hem erop wijzen dat hij ze kwijt is als hij ze niet voor 1 juli opneemt. Dan moet je hem natuurlijk ook nog wel in de gelegenheid stellen om vakantie op te nemen. ALs dat allemaal niet is gebeurd, dan vervallen de vakantiedagen toch niet. 

 

  

Bekijk ook het artikel '7 vragen over vakantiedagen' uit 2023

  
Bron: XpertHR

Onze partners