Logo

Werken met stagiaires

Werken met stagiaires

9 jul 2024
Werken met stagiair(e)s.png

Start je na de zomer met een stagiair(e)? Dan is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Door de onderstaande stappen te volgen, kun je op een gestructureerde en effectieve manier met stagiaires werken. Dit zorgt niet alleen voor een positieve leerervaring voor de stagiair(e), maar ook voor een soepele integratie binnen jouw team of organisatie.

Stap 1. Wijs een begeleider aan

Zorg voor een ervaren werknemer met de juiste kennis en vaardigheden die de stagiair kan begeleiden. Goede communicatie- en coachingsvaardigheden zijn van essentieel belang, dus selecteer de juiste werknemer voor dit werk. 

Stap 2. Zorg voor een introductie en kennismaking

Een eerste kennismaking met de organisatie is belangrijk. Zorg voor een uitgebreide introductie waarin alle informatie wordt gedeeld over de afdeling, protocollen en belangrijke procedures binnen de organisatie en afdeling. 

Stap 3. Stel leerdoelen vast

Wat verwacht je van de stagiair(e) en welke leerdoelen met de stagiair(e) bereiken? Met welke taken en verantwoordelijkheden begint de stagiair(e) en ga je dit verder opbouwen? Bepaal hierin een duidelijk tijdspad, zodat de stagiair(e) ook weet waar hij of zij aan toe is.

Stap 4. Plan feedback en evaluatie in

Zorg dat in dit tijdspad regelmatig feedbackmomenten zijn ingepland. Zelfreflectie is vaak ook belangrijk in dit soort processen, dus verwerk dit in de evaluatiegesprekken.

Stap 5. Regel begeleiding bij casuïstiek en problemen

Gedurende de dag krijgt de stagiair(e) te maken met verschillende vraagstukken over bijvoorbeeld de aanpak van patiëntenzorg, ethische vraagstukken of professionele grenzen. Het is belangrijk de stagiair(e) hierin te ondersteunen, desnoods met een voorbeeld uit de praktijk om de stagiair(e) hiermee op de juiste wijzen om te laten gaan. 

Stap 6. Stimuleer zelfstandigheid

In de zorg komt het vaak neer op zelfstandigheid besluiten kunnen nemen. Geef de stagiair(e) geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden en stimuleer hem of haar om zelfstandig te werken onder begeleiding. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en professionele competenties. 

  

Bron: Brightmine

Onze partners