Logo

Nederland blijft opnieuw steken op plek 28 in de Global Gender Gap Index

Nederland blijft opnieuw steken op plek 28 in de Global Gender Gap Index

10 jul 2024
Global Gender Gap Index .png

Nederland staat voor het derde jaar op rij op de 28e positie in de Global Gender Gap Index en blijft daarmee achter ten opzichte van de omringende landen. Dat blijkt uit het Global Gender Gap Report 2024 van het World Economic Forum (WEF).

In Nederland is 77,5 procent van de genderkloof gedicht. Dat is een afname van 0,2 procent ten opzichte van vorig jaar (77,7 procent). Nederland doet het in vergelijking met andere landen goed als het gaat om gelijke kansen bieden op het gebied van onderwijs (de kloof is 100 procent gedicht in 2023 en 2024) en gezondheidszorg/levensverwachting (96 procent in 2024). Maar de kloof in economische participatie is in het afgelopen jaar maar met 1 procent gedicht (69 procent in 2024). De kloof in politieke invloed van vrouwen is zelfs iets groter geworden (44 procent in 2024, 46 procent in 2023).

Gender Gap pas over 132 jaar weg

De Global Gender Gap Index is een benchmark die jaarlijks gendergelijkheid in kaart brengt en vergelijkt op vier gebieden:
 • economische participatie en kansen;
 • toegang tot onderwijs;
 • toegang tot zorg en levensverwachting; en
 • politieke invloed.
 
Uit de benchmark blijkt dat in 2024 nog steeds geen enkel van de 146 onderzochte landen volledige gendergelijkheid heeft bereikt. Wel heeft 97 procent van de betrokken landen meer dan 60 procent van hun kloof gedicht, vergeleken met 85 procent in 2006 (het jaar dat de Gender Gap Index gestart is).

IJsland (93,5 procent) staat opnieuw op de eerste plaats en voert de index al anderhalf decennium aan. Het blijft ook het enige land dat meer dan 90 procent van de genderkloof heeft gedicht. Van de overige negen landen in de top 10 hebben er acht meer dan 80 procent van hun kloof gedicht.

Nog 132 jaar tot genderkloof weg is

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:
 • De genderkloof is marginaal afgenomen in 2024 en met dit langzame tempo zal het pas in het jaartal 2158 wereldwijd volledig zijn opgeheven.
 • Scandinavische landen domineren de top, maar Duitsland, Spanje en Ierland staan ook in de top-10.
 • 56% van de economieën in de Global Gender Gap Index van 2024 hebben wetten die gelijke beloning voorschrijven. Toch geldt slechts voor een op de vij economieën dat zij transparantie bij bedrijven afdwingen en deze wetten ook handhaven.
 • Vrouwen vertegenwoordigen 42% van de wereldwijde beroepsbevolking, maar slechts 31,7% van het senior leiderschap.
 • Hoewel vrouwen bijna de helft van de instapposities bezetten, vertegenwoordigen ze minder dan een kwart van de zogenoemde C-suite rollen (de topmanagementposities).
 • De werving van vrouwen voor leiderschapsposities daalt sinds medio 2022.
 • Mannen hebben grotere en sterkere professionele online netwerken, en maken ook sneller nieuwe connecties ten opzichte van vrouwen.
 • Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in STEM-functies (functies in de wetenschap, technologie, engineering en wiskunde).
 • Vrouwen schatten dat digitale, analytische en groene vaardigheden minder belangrijk zijn voor hun huidige loopbaantrajecten in de komende vijf jaar.

'Nieuw emancipatiebeleid nodig'

Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van Henk Volberda, verzamelde de gegevens voor Nederland. ‘We kunnen concluderen dat het emancipatiebeleid in Nederland de afgelopen drie jaar geen progressie heeft gemaakt’, aldus Volberda. ‘Nieuw emancipatiebeleid is nodig om Nederland in de top 10 te krijgen.’

  
In Nederland zijn er plannen om de kinderopvang gratis te maken en om de arbeidsmarkt te hervormen, zodat de arbeidsparticipatie van vrouwen groter wordt. Op 6 juni 2023 is een nieuwe EU-richtlijn (2019/1152) in werking getreden die beloningsdiscriminatie tussen mannen en vrouwen moet voorkomen. Lidstaten moeten uiterlijk op 7 juni 2026 aan de richtlijn voldoen. Het wetsvoorstel tot implementatie van deze richtlijn in de Nederlandse wet is nog in de maak. Het initiatiefvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen, waarvan de verdediging recent is overgenomen door Tweede Kamerleden Mutluer (Groen Links/PvdA) en Van Kent (SP) voldoet (nog) niet volledig aan de verplichtingen uit de EU-Richtlijn.

 

Bron: Brightmine

Onze partners