28/11
2017

Conflict als systeemvraagstuk

Locatie

Hotel De Bilderberg
Utrechtseweg 261
6862 AK Oosterbeek

0 PE

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 2 PE punten


HR professionals worden regelmatig geconfronteerd met conflicten binnen de organisatie. Vaak worden deze conflicten “opgelost” via een procedurele aanpak of via de macht van werkgever of de managers die de werkgever vertegenwoordigen. Veel conflicten laten schade achter; dat zowel voor de betrokken individuen als voor de organisatie als systeem. In deze workshop maken we kennis met een meer systeemgerichte benadering van conflicten, waarbij een conflict:

  • Een uiting is van een onderliggend of achterliggend vraagstuk;
  • Een conflict een mogelijkheid en kans is om zowel de organisatie als de betrokken individuen zich verder te ontwikkelen.

De vraag daarbij is hoe je een managementsysteem ontwikkelt dat helpt conflicten te voorkomen, tijdig te onderkennen en als ze voorkomen effectief op te lossen, dat wil zeggen te zorgen dat de baten van het conflict groter zijn dan de kosten ervan en het conflict ‘optimaal benut wordt’.

Hier kan een belangrijke bijdrage liggen voor HR-professionals. 

In de workshop kijken we naar de ervaringen die op dit gebied zijn opgedaan bij onze oosterburen m.b.t. systeemdesign rond conflicten. Op basis van onze ervaringen kijken we naar de systeem- en systemische kenmerken van conflicten en bezinnen we ons op de faciliterende rol van HR professionals. Hoe kan ons vak bijdragen aan meer conflictbestendige organisaties.

De workshop wordt verzorgd door Bas Delleman en Wouter van der Loon.

Bas Delleman is mediator en directeur van Caleidoscoop leertrajecten en houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van leertrajecten op het gebied van conflicten. Wouter van der Loon is organisatie- en HR-adviseur en organisatieopsteller. Bas en Wouter participeren  in een samenwerkingsverband Conflictprofessional. Samen bieden zij vanaf januari 2018 een opleiding Systemisch conflictmanagement aan voor HR professionals.

Programma

De sessie vindt plaats tussen 18.00 en 20.30 uur.

Kosten
Voor leden zitten er geen kosten verbonden aan het volgen van deze sessie. Niet leden zijn uiteraard ook van harte welkom, echter betalen zijn € 50,-. Aanmelden kan via onderstaande aanmeldknop, wacht niet te lang in verband met het beperkte aantal plekken.

Locatie

Hotel De Bilderberg
Utrechtseweg 261
6862 AK Oosterbeek

Meer informatie

Neem voor inhoudelijke informatie contact op met Wouter van der Loon, wouter@vanderloon.com

Annuleringsregeling

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst of met een e-mail aan activiteiten@nvp-plaza.nl. Als je je opgeeft en niet komt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, worden de gemaakte administratie- en cateringkosten á € 50,-- in rekening gebracht.

Onze partners