19/11
2018

De Toekomst van werk is NU

Locatie

PwC
Thomas R. Malthusstraat 5
Gebouw Westgate 2
1066 JR Amsterdam

Organisator
NVP
Doelgroep
0 PE

Er zijn fundamentele veranderingen in hoe we werken en zullen werken in de nabije toekomst. Digitalisering en smart automation – een combinatie van machine learning, robotica en kunstmatige intelligentie – veranderen onze werkomgeving in een nooit eerder gezien tempo. Werkenden (en niet-werkenden) moeten voortdurend aan hun employagility (de lenigheid om aantrekkelijk te blijven op de steeds veeleisender arbeidsmarkt) werken. Organisaties moeten hen daarbij actief ondersteunen en tegelijkertijd zelf mee bewegen om het hoofd te kunnen bieden aan disruptieve ontwikkelingen en onverwachte nieuwkomers. En dan is er nog de dreiging dat een tekort aan talent de groei vertraagt en de economie voortijdig doet stilvallen.

Afwachten is geen optie. We moeten NU op alle niveaus passende maatregelen nemen en onze werkrelaties anders organiseren. Werkenden moeten worden gefaciliteerd om hun competenties en kennis te verrijken om ook straks nog succesvol te kunnen zijn. Om dit te kunnen doen, moet je de toekomst van werk en van werkrelaties kennen en weten welke krachten daar van invloed op zijn.

Bastiaan Starink neemt je mee in deze ontwikkelingen en maakt deze zo concreet mogelijk. Download hier het rapport.

Programma

16.00 - 16.30 Ontvangst
16.30 - 18.00 De Toekomst van werk is NU
18.00 - 19.00 Einde met borrel

Locatie

PwC
Thomas R. Malthusstraat 5
Gebouw Westgate 2
1066 JR Amsterdam

Meer informatie

Voor praktische zaken rondom de bijeenkomst kun je terecht bij NVP afdeling Activiteiten via activiteiten@nvp-plaza.nl

Kosten

De bijeenkomst is kosteloos voor NVP-leden, niet NVP-leden zijn uiteraard ook van harte welkom maar betalen € 50,00.

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 2 PE punten.

Beeldmateriaal evenement
Op de bijeenkomsten van de NVP worden regelmatig foto’s genomen voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als je er bezwaar tegen hebt dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij je vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van de bijeenkomst bij de registratiebalie of organisator. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren. 

Annuleringsregeling

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst of met een e-mail aan activiteiten@nvp-plaza.nlAls je je opgeeft en niet komt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, worden de gemaakte administratie- en cateringkosten á € 50,- in rekening gebracht.

Onze partners