06/06
2019

HRM en Leiderschapsontwikkeling bij DNWG

Locatie

HZ University, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen

Organisator
Kring Zeeland | VLISSINGEN
Doelgroep
Professionals, Young Professionals
1 PE

Volgens een wereldwijd onderzoek in 2016 van de Boston Consultancy Group is leiderschapsontwikkeling voor de meeste CEO's een hoofdthema. Merkwaardig is het dat in het grootste deel van de onderzochte organisaties de HRM afdeling daar amper een bijdrage aan levert. Het is dan ook dit thema dat centraal staat bij deze bijeenkomst, die georganiseerd wordt door de NVP Zeeland en de Opleiding HRM van de HZ University in Vlissingen.

Bij DNWG in Goes is leiderschapsontwikkeling een centraal thema. Paul Brand is in deze organisatie belast met de ontwikkeling en de uitvoering van het leiderschapsprogramma. Hij neemt ons deze middag mee in alle ins en outs die een dergelijk programma met zich mee brengt. Daarnaast gaat hij in op de positie en de rol van de afdeling HRM als het gaat om de leiderschapsfilosofie van de organisatie. We gaan met hem in gesprek over zijn ideeën en visie en hopen zo met elkaar een nuttige en leerzame middag te hebben.

Programma

14.30 uur ontvangst met koffie/thee
15.00 uur welkom
15.15 uur inleiding HRM en Leiderschapsontwikkeling
16.00 uur toelichting relatie NVP en Opleiding HRM HZ
16.15 uur Afronding met borrel

Locatie

HZ University, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen

Meer informatie

Voor praktische zaken rondom de bijeenkomst kun je terecht bij NVP afdeling Activiteiten via activiteiten@nvp-plaza.nl. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met André de Korte via mail atkorte@zeelandnet.nl of telefoon 06 - 22 69 42 81.

Kosten:
De presentatie is kosteloos voor NVP-leden en niet NVP-leden.

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 2 PE-punten.

Beeldmateriaal evenement
Op de bijeenkomsten van de NVP worden regelmatig foto’s genomen voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als je er bezwaar tegen hebt dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij je vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van de bijeenkomst bij de registratiebalie of organisator. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren.

Annuleringsregeling

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst of met een e-mail aan activiteiten@nvp-hrnetwerk.nlAls je je opgeeft en niet komt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, worden de gemaakte administratie- en cateringkosten á € 50,- in rekening gebracht.

Onze partners