16/11
2020

NVP Algemene Ledenvergadering

Locatie

Achter je Laptop, desktop of Ipad

Organisator
NVP
Doelgroep
Professionals
0 PE

Digitaal is het mogelijk!
De NVP Algemene Ledenvergadering

Je bent samen met alle NVP-leden uitgenodigd om mee te doen met deze Algemene Ledenvergadering.

Reserveer 16 november alvast in je agenda
We praten je dan namelijk online bij over de stand van zaken van de vereniging, die jou en het Netwerk voor HR-Professionals aangaan. En het is mogelijk om daarover vooraf je mening te geven en vragen te stellen. Reacties, antwoord krijgen op vragen en stemmen zal op 16 november gebeuren.

Gezamenlijk kunnen we op deze manier spijkers met koppen slaan en besluiten nemen die goed zijn voor jouw NVP HR-netwerk. Deze variant van gezamenlijk overleggen en besluitvorming is mogelijk door de Tijdelijke Wet COVID-19*.

De agenda en overige vergaderstukken delen we binnenkort met je.

 

Programma

19.00 uur Start NVP Algemene Ledenvergadering
20.30 uur Einde 

Locatie

Achter je Laptop, desktop of Ipad

Meer informatie

* Op grond van de Tijdelijke Wet COVID-19 heeft het NVP-bestuur besloten dat de ALV volledig digitaal gaat plaatsvinden en dat door de leden ook digitaal moet worden gestemd. Het maakt dus niet uit wat de statuten hierover bepalen. Hierbij moet wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De ALV is digitaal voor de leden te volgen (bijvoorbeeld met een livestream via audio of video).
  • De leden hebben tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV de mogelijkheid gekregen om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. Het bestuur mag deze termijn ook verkorten.
  • De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord en de antwoorden moeten beschikbaar zijn voor de leden, bijvoorbeeld via de website of een e-mail. Dit zodat de leden de antwoorden op de vragen kunnen betrekken bij het uitoefenen van het stemrecht.
  • Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

De Tijdelijke Wet COVID-19 is in werking getreden op 24 april 2020. De bepaling die het houden van een volledige digitale ALV mogelijk maakt, heeft terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. 

Onze partners