21/11
2019

Seminar HR Analytics

Locatie

Van der Valk Hotel Groningen - Hoogkerk, Borchsingel 53, 9766 PP in Eelderwolde.

Organisator
Kring Noord-Nederland
Doelgroep
Professionals, Young Professionals
2 PE

HR Analytics biedt handvatten voor het meetbaar maken en interpreteren van data en het vormgeven van het HR-beleid van een organisatie op basis van deze data. HR Analytics is één van de belangrijkste middelen die een toekomstig professional tot zijn beschikking heeft.

Ben jij geïnteresseerd in HR Analytics en wil je weten welke eerste stap je kunt zetten? Kom dan op donderdag 21 november om 9.00 uur naar het seminar over HR Analytics in Van der Valk te Hoogkerk, georganiseerd door Samenwerking Noord, Noorderlink en NVP, het netwerk voor HR-Professionals regio Noord Nederland.

Twee inspirerende sprekers nemen ons mee in de laatste ontwikkelingen rond HR Analytics, wat dit voor organisaties betekent en hoe wij HR Analytics kunnen benutten. We gaan in gesprek over waar je staat met je organisatie en welke eerste stap je kunt zetten.

Achtergrond
De rol van HR is de laatste jaren aan het veranderen naar meer “partner in business”, ook op strategisch niveau. Daarnaast zien we een ontwikkeling naar meer “datagedreven” activiteiten. In toenemende mate is er informatie beschikbaar en ook nodig waardoor we steeds meer trends en patronen in organisatiebewegingen kunnen ontdekken. Deze trends en patronen kunnen we benutten als basis om voorspellingen te doen over wat er gaat gebeuren op HR-beleid en aanpalende gebieden. En zijn we steeds beter in staat hierop actief beleid te ontwikkelen. Een kans voor HR om de kwaliteit van initiatieven en adviezen te verbeteren op grond van objectieve data.

Over de sprekers
Alicia Streppel is afgestudeerd als arbeids-, organisatie- en personeelspsycholoog. Momenteel is ze werkzaam als onderwijsadviseur en trainer in het wetenschappelijk onderwijs. Hiervoor heeft ze gewerkt in het hbo en wo als docent psychologie, HR Analytics en onderzoek & statistiek bij de opleidingen HRM, BKM en psychologie.

Edgar Heijmans is sinds 1974 werkzaam bij de Rijksoverheid. Vanaf de eerste dag, hij startte bij de Belastingdienst, heeft hij met data in verschillende verschijningsvormen te maken gehad. Na diverse functies in het primaire proces van de Belastingdienst is hij in de Bedrijfsvoering en ICT beland van destijds het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Na de Rijksbrede consolidatie van de Datacenters is hij nu Directeur P-Direkt bij het ministerie van BZK. Daar heeft hij in volle omvang te maken met grote datavraagstukken, kansen, mogelijkheden, uitdagingen die allemaal de toets van de Privacy moeten doorstaan. P-Direkt is immers de personeels- en salarisadministratie voor bijna 130.000 ambtenaren. 

Het seminar wordt georganiseerd door Samenwerking Noord, Noorderlink en de NVP, hét netwerk voor HR-Professionals, regio Noord Nederland.

Programma

08.30 uur Inloop
09.00 uur Alicia Streppel, auteur van het boek HR Analytics, legt uit wat HR analytics inhoudt en hoe het op verschillende manieren van toegevoegde waarde kan zijn op HR afdelingen.
09.30 uur Korte pauze met koffie/thee
09.45 uur Edgar Heijmans - P-Direkt, Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden neemt Edgar je mee in de wereld van HR analytics bij de Rijksoverheid. Daarbij zijn correlatie en causaliteit belangrijk begrippen alsmede, pseudonimiseren en anonimiseren.

10.30 uur Interactief deel
- De deelnemers gaan in 2 groepen uit elkaar (de 2 sprekers verdelen zich over de groepen)  en bespreken de volgende vragen:
- Hoe ver zijn wij met HR Analytics?
- Wat kunnen we met data die we nu al hebben, zoals verzuimcijfers, verloopcijfers, formatiegegevens....
- Welke vervolgstappen kun je zetten?

11.00 uur Terugkoppeling vanuit de groepen
- Aandacht voor de rode draad uit de groepen en tips voor een eventuele aanpak in jouw organisatie.
11.15 uur Afronding
11.30 uur Naar huis met een lekker saucijzenbroodje

Locatie

Van der Valk Hotel Groningen - Hoogkerk, Borchsingel 53, 9766 PP in Eelderwolde.

Meer informatie

Aanmelden
Wil je inspiratie opdoen en meepraten? Meld je dan voor 14 november hier aan!

Kosten
Leden van Samenwerking Noord, Noorderlink en NVP mogen kosteloos deelnemen aan het seminar.

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 2 PE-punten.

Annuleringsregeling

De entree van dit evenement is gratis voor medewerkers van bij Noorderlink, Samenwerking Noord en NVP aangesloten organisaties. Echter er zijn aan de organisatie wel kosten verbonden. Wij vragen je daarom een eventuele annulering minimaal 24 uur van te voren te melden. Heb je niet tijdig geannuleerd dan zijn wij gedwongen de kosten, á € 45,- (excl. btw), in rekening te brengen. 

Onze partners