Logo

Visie op slimmer werken

Visie op slimmer werken

7 mei 2020
Knipsel2a.jpg.webp

Stel dat ons werk – informatie, processen,procedures en technologie – zou worden georganiseerd in en gestuurd door een
intelligente workspace? 

Een workspace die het mogelijk maakt om slimmer en flexibeler te gaan werken door ons eenvoudige en veilige toegang te bieden tot alles wat we voor ons werk nodig hebben, alles op één plek bij elkaar. Stel dat je een nieuw device krijgt, voor het eerst inlogt en maar één app hoeft te downloaden. En vervolgens toegang hebt tot alles wat voor jouw werk nodig is, van content tot desktops en apps (Windows, web, SaaS). Dit hele systeem is zich continu bewust van jouw locatie en securitystatus en geeft je op basis daarvan al dan niet toegang. Als je wilt, kun je gemakkelijk overschakelen op een ander soort device en je krijgt op dezelfde eenvoudige manier toegang, zonder dat je op dat andere device allerlei nieuwe dingen hoeft te leren. Het kan om de meest uiteenlopende devices gaan, van Windows, Chrome of Mac tot thin clients en mobiele devices.

Hoe mensen werken, is in elke sector en voor elke functie anders. Dit betekent dat een intelligente digitale workspace diverse gespecialiseerde behoeften en scenario’s moet ondersteunen. Anders dan bij de traditionele workspaces, waarbij resources op een vaste manier worden aangeboden, kan de intelligente workspace dynamisch worden aangepast om de juiste balans te bereiken tussen security, productiviteit, ervaring en governance, voor elke rol of taak anders.

Hoe dat precies kan werken en voorziet in behoeften? bekijk het vanuit het perspectief van een mobiele eerstehulpverlener en een thuiswerker.

Een mobiele eerstehulpverlener
Eerstehulpverleners werken vaak offline of in gebieden met onvoorspelbare netwerkverbindingen. Ze hebben predictieve content nodig die altijd beschikbaar moet zijn. Deze content moet relevant zijn voor de specifieke locatie, omstandigheden (weer, schade, noodsituatie) en de personen met wie ze moeten samenwerken. Als deze content op een geautomatiseerde manier kan worden aangeboden, hoeft deze persoon niet meer zelf op zoek te gaan.

Een thuiswerker
Thuiswerkers gebruiken van alles: oudere bedrijfsapplicaties tot apps in de cloud, zoals Office 365. Voor het aanmaken van en werken met gevoelige data zijn duidelijke regels nodig. Werkt de thuiswerker vanuit een callcenter waarvoor ook weer specifieke regels kunnen gelden, dan moet het mogelijk zijn om die regels af te dwingen en te handhaven.

Naar het whitepaper 'Visie op slimmer werken'

Onze partners