Logo

Geen billijke vergoeding voor ontslagen manager die seksdates besprak met collega's

Geen billijke vergoeding voor ontslagen manager die seksdates besprak met collega's

23 jan 2023
vrouw ongemak webiste shutterstock_2060444882.jpg

Een communicatiemanager, die ontslagen is vanwege het bespreken van seksdates op het werk, heeft geen recht op een billijke vergoeding.

De man treedt in mei 2022 in dienst bij horecagroep RCE als communicatiemanager. Zijn bruto maandsalaris bedraagt € 6000. De communicatiemanager heeft de gewoonte zijn Tinder-veroveringen en seksuele voorkeur voor jongere vrouwen openlijk te bespreken met vrouwelijke collega’s. Ondanks dat zij zich daar ongemakkelijk bij voelen en de gesprekken afkappen, bindt hij niet in. Na drie klachten van vrouwelijke werknemers wordt de manager op non-actief gesteld. Hij krijgt een conceptvaststellingsovereenkomst, die hij weigert te tekenen.

Verwijtbaar handelen

Voor de kantonrechter claimt RCE dat sprake is van ‘verwijtbaar handelen van de manager (e-grond), een verstoorde arbeidsrelatie (g-grond), een verschil van inzicht (h-grond), dan wel een cumulatie van voorgaande gronden (i-grond)’. Ter onderbouwing daarvan stelt RCE dat  de manager zich ongepast en ontoelaatbaar heeft gedragen door veel jongere vrouwelijke medewerkers ongevraagd en herhaaldelijk lastig te vallen met zijn seksdates en seksuele ervaringen en voorkeur voor veel jongere vrouwen, waardoor de medewerkers zich onveilig voelen. Er is sprake van een groot leeftijdsverschil en een machtspositie, terwijl hij in zijn hoedanigheid als communicatiemanager juist een voorbeeldpositie heeft.’

Billijke vergoeding

De manager brengt daar tegenin dat de gesprekken nooit enige seksuele ondertoon hadden en dat hij er nooit bij heeft stilgestaan dat deze gesprekken anders konden overkomen. Hij verzoekt de rechter om toekenning van een transitievergoeding een billijke vergoeding van € 77.760, omdat RCE ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door de situatie bewust te laten escaleren.

De rechter

De kantonrechter vindt dat de werkgever steken heeft laten vallen. 'RCE heeft ten onrechte geen enkele poging ondernomen om het vertrouwen tussen de manager en de melders te herstellen en heeft hem geen enkele kans geboden om zijn gedrag aan te passen. Dat maakt de wijze waarop RCE het onderzoek heeft ingestoken op zijn minst onzorgvuldig en ook verwijtbaar.'

Maar voor een billijke vergoeding moet sprake zijn van ‘ernstig verwijtbaar gedrag’ en dat is volgens de rechter hier niet aan de orde. Ongewenste (seksuele) intimidatie op de werkvloer is een ernstige zaak en daarbij is een directe, voortvarende aanpak soms nodig om erger te voorkomen, aldus de kantonrechter. De manager krijgt geen billijke vergoeding, alleen de wettelijke transitievergoeding van € 1582.

Rechtbank van Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:7504, 12 december 2022

Benieuwd naar de Top-10 jurisprudentie belangrijkste HR zaken 2022?   Klik hier! 

Bron: XpertHR 

Onze partners