Logo

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, NVP verbaasd over besluit

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, NVP verbaasd over besluit

26 mrt 2024
Wet gelijke kansen.png

DEN HAAG - Op 26 maart stemde de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. De reactie van de NVP: "Het voorstel had tot doel vooral onbedoelde discriminatie tegen te gaan. Dit werd destijds door vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer onderschreven. Het is dan ook bijzonder dat de wet is verworpen door de bezwaren rondom de regeldruk en de mogelijke sancties." In aanloop naar het Eerste Kamerdebat op 27 februari had een aantal stakeholders veel kritiek geuit. Eén van de argumenten om tegen de wet te stemmen was dat de wet (kleinere) bedrijven te veel regeldruk zou geven. 

Brieven NVP

Voorafgaand aan het Eerste Kamerdebat op 27 februari jl. stuurde NVP de Eerste Kamer een brief. Daarin staat onder andere: “Dit wetsvoorstel geeft het belang en urgentie van deze taak aan en kan ons bijstaan om gelijke kansen bij werving en selectie voortdurend op de agenda te zetten bij organisaties waar wij werkzaam zijn.”
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip verwees in haar betoog naar de brief en benadrukte waarom dit wetsvoorstel zo belangrijk is: “In de dagelijkse HR praktijk is deze wet nodig, want zelfregulering komt te weinig van de grond. Dat constateert College van de Rechten van de Mens en ook NVP.” Omdat tijdens het debat ook vragen werden gesteld over de doelmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaving van de wet, heeft NVP op 18 maart jl. een tweede brief gestuurd aan de Eerste Kamer waarin zij haar overwegingen meegaf met betrekking tot deze punten.
  

NVP Sollicitatiecode

Op vragen van Eerste Kamerleden over de regeldruk voor kleine(re) bedrijven, gaf de minister tijdens het debat een aantal manieren aan waarop ook kleine bedrijven op een passende manier hun werkwijze kunnen ontwikkelen. Onder andere door gebruik te maken van de arbocatalogus. De NVP is voornemens de NVP sollicitatiecode alsnog aan te passen om te voldoen aan gelijke kansen in het werving en selectieproces (en zal haar belofte nakomen). Daarnaast zal de continuering van de praktische support door masterclasses en informatie bedrijven helpen arbeidsdiscriminatie tegen te gaan.


Lees ook de reactie van NVP-voorzitter Irene Oerlemans in het artikel van PW Extra linkjes:
Debat 27 februari samengevat
Wetsvoorstel

Onze partners